Støttede projekter

Her kan du finde en præsentation af de projekter der har fået støtte af Borgernes Grønne Omstillingspulje og Borgernes Klimapulje, der nu er lagt sammen.

Projekter i 2021

 • Vi har alle et ansvar for klimaet

  Ansøger: Foreningen Klimafokus Vejle

  Bevilling: 20.000 kr.

  Projektet:

  Klimafokus Vejle er en forening der arbejder for at engagere og fremme Vejle Kommunes borgeres forståelse for og engagement i klimaindsatsen og til at reducere kommunens samlede CO2-udslip. Projektet går ud på at arrangere et offentligt borgermøde med en oplægsholder der kan fortælle om klima og borgernes mulighed for at handle på klimaet. Samtidig vil en oplægsholder fra Vejle Kommune inviteres til at sætte debatten ind i relation til Vejle Kommunes klimaplan. Hvis der er interesse for det vil vi kombinere foredragene med udstillinger fra foreninger og
  virksomheder der viser hvordan man kan handle på klimaudfordringen i praksis. Klimafokus Vejle følger op på oplægget med workshops og organisering af borgerne i arbejdsgrupper.

  Målet er at inspirere borgerne i Vejle Kommune til at spille sig ind i og være aktive omkring Vejle Kommunes klimaplan. Vi vil inspirere til at borgerne selv skaber forandring i
  egen hverdag, går sammen om fælles projekter og engagerer sig i kommunens egen indsats. Mødet vil gå på tværs af emnerne i klimaplanen, med særligt fokus på hvad man som borger selv kan gøre. Det er helt afgørende at borgerne er med, hvis der skal ske et faktisk fald i CO2-udledningen.

 • Etablering af lokaler og udvikling af plantefællesskab

  Ansøger: Foreningen Reeroting plantefælleskab

  Bevilling: 20.000 kr.

  Projektet:

  Projektet har til formål at tilgængeliggøre lokale ressourcer i form af vidensdeling, plantedeling, frøbytte og praktisk øvelse i udvikling af biodiversitetshaver og selvforsyningshaver der af sin natur også bliver klimahaver. Ved at stimulere til lokal fødevareproduktion og en bevidsthed om dyrkning og sæsonens lokale fødevarer bidrager projektet til klimaindsatsen. For at kunne øge
  klimabevidstheden i Danmark har vi brug for praktisk viden- og ressourcedeling, både på et fagligt højt niveau og på det helt lavpraktiske niveau. Stifterne af foreningen har alle oplevet unødige bump på vejen mod at etablere egen klimahave. Ønsket er at gøre det praktisk nemt at gå til haveopgaven gennem workshops der ruster en til at tage fat på sin have med selvsikkerhed. Foreningens netværk rummer mange yderst kompetente og dygtige haveentusiaster og fagfolk der alle er villige til at dele deres kundskab med interesserede. Reerooting plantefællesskab er en lokal videns-hub som vi håber kan være en inspiration også for andre kommuner.

  Rerooting projektet tager udgangspunkt i at der skal en ny måde at tænke have på til, og her starter projektet med et nytænkt drivhus. Et sted hvor vi kan fremdrive viden og i fællesskab skabe tillid til egne evner og muligheder for at gøre en forskel. Projektet starter derfor med at lave en workshop hvor vi etablerer Domen som et symbol på vores styrke i fællesskab og nytænkning. Den skal være det fysiske rum for vækst og udvikling. Domen bliver et lokale og en base for vores forening Reeroting plantefælleskab, der kan huse offentlige workshops, vidensdeling og plantebørs. Domen og omgivelserne den står i giver inspiration til fællesskab og nytænkning. Det er også et fysisk rum for vækst og udvikling. Domen er uden fundament og kan flyttes ved behov. Selve domen vil være åben for offentligheden, og et oplagt mål for "de grønne turister" - som Vejle kommune er gode til at tiltrække.

  Markedshaven Kastanjely stiller lokalitet rådighed for foreningen og har doneret strukturen til Domen.

  Kontakt:

  Ruth Marie Jensen Kondrup - kondrup.ruth@me.com

  Find Rerooting Plantefællesskab på Facebook

   

 • Danmarks første Miyawaki-skov i Jelling

  Ansøger: Jelling Lokalråd

  Partnerskab: Netværket Jellings Grønne Nabofællesskaber, Jelling Friskole.

  Bevilling: 20.000 kr.

  Projektet:

  Formålet med projektet er at afprøve Miyawaki-skovkonceptet for første gang i en dansk kontekst og benytte anledningen til at skabe et lokalt fællesskab og en læringsplatform for
  byens skoler om indsatsen mod klimaforandringer. Målet er etablering af mindst 300m2 skov i slutningen af 2021.

  Miyawaki-skove inviterer til deltagelse og vokser så hurtigt, at de appellerer til fornemmelsen af, at indsatsen nytter og til betydningen af det enkelte menneskes beslutning om at gøre en forskel. Klimaudfordringer og -indsatser er sædvanligvis ganske abstrakte størrelser. Jellings Miyawaki-skov skal gøre begge dele mere konkret og vise, at det både er muligt at gøre noget og at det ikke behøver at gøre ondt; men at der med få greb kan ske hurtig og synlig forandring, som både kommer klima, dyreliv og mennesker til gavn og glæde.

  Der er med andre tale om et projekt, som repræsenterer en fysisk manifestation af sammenhængen mellem klimaindsatser og biodiversitetsindsatser, og det endda på en måde, som er attraktiv i en kulturel og rekreativ sammenhæng - og som udgør et oplagt afsæt for at skabe et lokalt fællesskab om 'den grønne sag': Miyawaki-skoven er synlig og håndgribelig, den vokser hurtigt, den tiltrækker fugle og insekter, den kan kopieres, skaleres og efterlignes i private haver. Og endelig fortæller den historien om den eneste rentable metode til lagring af CO2: Træer. Miyawaki-skove kræver ikke vedligeholdelse når først de er etableret. De er at sammenligne med tætte, ufremkommelige urskove, som i princippet skal overlades til sig selv. En stigennemføring er vigtig for helhedsoplevelsen, men bør let kunne holdes farbar ved tilbagevendende fødders hjælp.

  Hvad er en Miyawaki-skov?

  Miyawaki-skove er små, intensive mangeartsskove, som binder uproportionalt meget CO2, selvom de kan fylde så lidt som 50-100 m2 og derfor også er velegnede i byer og tætbefolkede områder. Der arbejdes i første omgang for etablering af 300 m2 skov på Vejle Spildevands  græsareal på Skinbjerg 68 i Jelling (det tidligere rensningsanlæg). Skovarealet kan skaleres op, hvis der sikres yderligere lokal medfinansiering.

  Skovkonceptet er udviklet af den japanske botaniker Akira Miyawaki, som har medvirket ved etablering af mere end 1.000 sådanne skove i Japan, Malaysia og andre steder. Kernen i konceptet er, at der ved indkøb af en variation (+30 arter) af hjemmehørende planter, som udplantes meget tæt (3 planter pr. m2) på et forberedt jordstykke, kan skabes et livskraftigt økosystem, der vokser 10 gange hurtigere og bliver 30 gange tættere og 100 gange mere biodiverst end konventionelle skovplantager. Metoden simulerer naturlige skovsystemer, men medfører en langt hurtigere vækst. Forskere har tidligere beskrevet, at naturlige skove er en nøgle til at nå klimamålene, da de kan lagre 40 gange mere CO2 end traditionelle plantager. Miyawaki-skove er i dette lys en hurtigere vej til kraftigere CO2-reduktion end alternativerne. Minimumsstørrelsen gør Miyawaki-skove attraktive i byområder, hvor de kan fungere som rekreative åndehuller for byens borgere og tjene som 'vilde lommer' eller korridorer for dyrelivet.

  Find mere information om Miyawaki-skovkonceptet her.

 • Fremtiden er grøn

  Ansøger: Stenager Forsamlingshus

  Partnerskab: Skibet og omegns lokalråd, Skibet Makerspace

  Bevilling: 20.000 kr.

  Projektet:

  Projektet er støttet som et enkeltstående projekt fra Borgernes Grønne Omstillingspulje, der har til formål at nedbringe forsamlingshusets el-forbrug og dermed CO2-udledningen, samtidig med at det skal sætte fokus på og udbrede viden om de muligheder man som forsamlings- og foreningshuse har for at klimaoptimere energiforbruget. 

  Forsamlingshuset er udelukkende opvarmet med el, hvilket er en bekostelig affære for CO2-regnskabet, da huset på et normalt år har et elforbrug på godt ca. 12.000 kwh. Opvarmning med el-radiatorer er gårsdagens opvarmningsform, som udover at være dårlig for miljøet også er dårlig for vores økonomi, da den årlig omkostning er på ca. 24.000 kr. Penge som vi vil elske i stedet at bruge på at skabe bedre vilkår for fællesskab i vores område. Ved at installere nye varmepumper vil vores strømforbrug falde betragteligt. Varmepumperne skal kører på lav kraft og vil holde temperaturen mere jævn og dermed resultere i et væsentligt lavere forbrug. Samtidig vil vi få et bedre og mere konstant indeklima, så vi også meget gerne skulle slippe af med den lidt klamme og kolde lugt som et ældre hus kan få ved at stå med for lidt varme på.

  I forbindelse med projektet vil der blive lavet et klimaregnskab og formidling omkring effekterne af varmepumperne. Når varmepumperne har kørt i et år i god drift og vi dermed har fået indsigt i den reelle besparelse vil vi fejre deres virke ved at lave en klima-fællesspisning sammen med vores gode naboer Skibet Makerspace. Til arrangementet vil vi fortælle om projektet og resultatet og Skibet Makerspace vil fortælle om nogle af de spændende bæredygtige projekter, som foregår hos dem.

  Kontakt https://stenager-forsamlingshus.dk/

 • Fællesskabet omkring reetablering af vild natur i Hejlskovparken

  Ansøger: Grundejerforeningen Hejlskovparken

  Partnerskab:

  • Egtveds lokale Anlægsgartner -
  • Gartneriet Nørskov
  • Frøfirma - Trefolium
  • Netværket: “Vores Vilde Vejle”
  • Børnehaven Solsikken/Tusindfryd
  • Plejecenter Hejlskov
  • Havearkitekterne Vildskab
  • Natur & Udeliv, Vejle Kommune
  • Danmarks Naturfredningsforening.

  Bevilling: 20.000 kr.

  Projektet:

  Det primære formål med projektet er at skabe lokalt hjemmehørende, vild natur på fællesarealerne i grundejerforeningen og dermed styrke den lokale biodiversitet. Det skal gøres med stort fokus på fællesskabet omkring projektet, så både partnerne samt brugerne af området involveres. Dette gøres i form af inddragende aktiviteter, forbundet med det praktiske arbejde i projektet.

  Grundejerforeningens fællesareal hvor der skal reetableres vild natur, er en græsklædt slugt på lidt over 1000 m2. Arealet fører ned mod naturarealet foran Hejlskov og videre ned til Hejlskov Sø. På græsarealet skal der plantes hjemmehørende lokale blomster, etableres vild natur samt skabes en lille hvilestation eller noget andet rekreativt. Slugtens udmunding er tæt forbundet med et større areal ned mod Hejlskov, hvor der er etableret en sø til overfladevand fra Hejlskovparken og Vinkelgårdsvejs jorde. Tankerne er derfor også, at etablere små vandhuller på slugtens arealer, således at disse naturligt indgår i økosystemet. Ud over at bidrage til klimasikring, vil søerne også kunne danne levesteder for områdets insekter, dyr og planter. Etablering af vild natur vil også bidrage til CO2 lagring.

  For Egtved vil projektet skabe ringe i vandet og koble sig til den større bevægelse omkring reetablering af vild bynatur, der ses i hele landet. Lokalt understøtter projektet også
  Egtveds nye grønne byvision: ‘Ådalens hovedstad, byen der gror’. De lokale børn fra børnehaven og skolen går dagligt gennem grundejerforeningens område på vej ned til skov og sø. Området grænser ligeledes op til ‘Sporet ved Hejlskov’, som er et af Egtvedegnens stier, og dagligt anvendes af adskillige gående. Ved etableringen af det nye vilde naturområde, vil der dannes en kile, der forbinder og udvider den eksisterende natur, og hvor de forbipasserende kan blive en oplevelse rigere på deres vej. Der er dermed fokus på den offentlige tilgængelige værdi af fællesarealerne, at der søges midler til projektet.

  Konkrete mål:

  • Kigge på de evt. omkringliggende naturområder. Her kan der indhentes viden om jordbund samt hvilke arter der trives og som med fordel kan understøttes i reetablering-projektet. Det er også vigtigt at udbrede en viden om, at Vejles hjemmehørende arter, ikke som i Hjørring, skal vokse i en overvægt af sandjord. Men at man i stedet skal etablere en lokalforekommende jordbund, for at sikre det mest vellykkede resultat.
  • At bruge fællesskabende aktiviteter i arbejdet med at sikre langtidsholdbare fokus omkring: arealernes drift, pleje, økonomi, klimasikring, udbredelsen af nytte - samt herlighedsværdierne, skabelsen af rekreative rum og ikke mindst fællesskaberne i det tværfaglige netværk.
  • At understøtte udviklingen af en “Vejle-frøblanding” med kommunens egne hjemmehørende arter. I samarbejde med kommunen og Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling.
  • At understøtte og undervise anlægsgartnere i biodiversitet og etableringen, drift i forbindelse med bynære vilde naturområder.
  • At udbrede emnet både i form af fysiske aktiviteter og som online vidensplatform.
  • At Inddrage lokale fagfolk, eksperter og frivillige fra lokale grønne foreninger, for derved at kunne trække deres store viden og engagement med ind i projektet.

 • Bag it up

  Ansøger: Vestbyens Lokalråd 

  Bevilling: 20.000 kr.

  Projektet:

  Projektet "Bag it up" er et samarbejde mellem Vestbyens lokalråd og og lokale iværksættere.

  Projektet bygger videre på et initiativ i Spinderihallerne i Vejle, hvor asylkvinder kommer i praktik i et syværksted hvor de samtidig lærer om genbrug af tekstiler. Nu vil projektet udvide med nye symaskiner, der dækkes af projektet, og der åbnes for aktiviteter for lokale i Vestbyen og andre der ønsker at deltage.

  Bag It Up er født af et ønske om grøn omstilling, CO2 reduktion og
  bæredygtighed. Tekstilindustrien er en af de største klimasyndere. Alt for meget tøj kasseres og brændes og er hermed med til at skabe enorm C02 udledning. I stedet for at ny-producere eller genbruge, fokuserer projektet på direkte genanvendelse (upcycling) af affalds og genbrugs tekstiler, - en meget mere simpel proces, som ikke i samme grad bidrager til udvikling af CO2.

  De ønsker at være ambassadører for at mindske forbrugerens brug af plastik poser og
  samtidig fremme, at man kan skabe smukke og brugbare designs af affalds tekstiler.

  Kontakt:

  https://bagitup.dk/

 • Skibet Snakker Klima

  Ansøger: Lokalrådet for Skibet og omegn

  Bevilling: 19.500 kr.

  Projektet:

  Borgerne i Skibet og omegn ønsker at sætte klimaet mere på dagsordenen og derfor tager
  lokalrådet initiativ til projektet “Skibet snakker KLIMA”.
  Projektet skal give kendskab, bevidsthed og viden via en række
  arrangementer med forskellige foredrag og aktiviteter.
  Planen er at afholde 5 arrangementer med temaerne:
  - Mad
  - Energi
  - Forbrug
  - Biodiversitet
  - Transport

  Arrangementerne bliver afholdt i Stenager Forsamlingshus og ved
  Skibet Makerspace.
  Det vil være medlemmer af Lokalrådet for Skibet og omegn og personer fra Skibet Makerspace, der vil stå for at arrangere og holde arrangementerne.
  Arrangementerne vil være offentligt tilgængelige for alle interesserede.

  Kontakt: Kontakt@skibetlokalraad.dk

 • Grøn omstilling - udskiftning af benzinmotorer med elmotorer

  Ansøger: Neptun Sejlklub

  Bevilling: 20.000 kr.

  Projektet:

  Sejlklubben Neptun ønsker med projektet "Grøn omstilling - udskiftning af benzinmotorer med elmotorer" at gå forrest med et godt eksempel for den grønne omstilling ved at udskifte 3 gamle benzinmotorer til skolebåde med elmotorer.

  Sejlklubben vil undersøge mulighederne for at tilbyde skoler, fritidsklubber, veteraner, virksomheder og andre grupper fra alle samfundslag at komme ud at sejle. På den måde ønsker de fortsat at være en social og ansvarsbevidst sejlklub, der kan tilbyde alle at komme ud at sejle, uden at de selv har en sejlbåd. For at fastholde, især de unges interesse, har Sejlklubben Neptun Vejle besluttet at tilbyde lærere/ledere på byens uddannelsesinstitutioner et gratis sejlerskoleforløb (duelighedsbevis), således at de har mulighed for, gennem den daglige omgang med byens unge, at motivere ungdommen, og dermed være en del af den sociale opgave. Til dette formål ønsker de at have nyt og tidssvarende materiel, som lever op til tidens sikkerhedsmæssige standard såvel som den grønne omstilling.

  Kontakt: https://snv.dk/

Projekter i 2022

 • Vildeng til vildskab

  Ansøger: Sommerfuglebevægelsen.

  Bevilling: 6120 kr.

  Bevillingsperiode: 2022, første ansøgningsrunde.

  Projektet:

  Foreningen Sommerfuglebevægelsen, der har til formål at udbrede flere sommerfulgevenlige planter og forebygge ensomhed gennem inkluderende byrum, har fået midler til at udvide deres sommerfuglehave med endnu et bed på Østre Kirkegård i Vejle. De har fået midler til at etablere et vildengbed og indkøber en såkaldt ”vildengmåtte”. Målet med bedet er at lære om og dyrke en passion for sommerfugle og biodiversitet, og give det videre til andre.

  Kontakt: www.sommerfuglebevaegelsen.dk 

 • Havbonde for en dag

  Ansøger: Vejle Fjordhave

  Bevilling: 15.000 kr.

  Bevillingsperiode: 2022, første ansøgningsrunde.

  Projektet:

  Vejle fjordhave afholder to formidlingsevents om deres fjordhave i projektet ”Havbonde for en dag”, en i juni og en i september. Her kan man både opleve fjordhaven og få smagsprøver med muslinger.

  Kontakt: www.vejlefjordhave.dk

   

 • Insekt - respekt - projekt

  Ansøger:  Støtteforeningen Bommerhaven

  Bevilling: 12.000 kr.

  Bevillingsperiode: 2022, første ansøgningsrunde.

  Projektet:

  Støtteforeningen for den private daginstitution Bommerhaven vil med projektet ”Insekt – respekt – projekt” etablere bede og faciliteter til at daginstitutionen kan arbejde med biodiversitet, lokal dyrkning og klimabevidsthed.

 • KlimaTaco

  Ansøger: SpisDanmark

  Bevilling: 20.000 kr.

  Bevillingsperiode: 2022, første ansøgningsrunde.

  Projektet:

  SpisDanmark vil med projektet ”KlimaTaco” afholde et dialog- og formidlingsevent om klimakost og lokale fødevarer på Vejle Madfest. Her kan lokale smage og blive inspireret på klimavenlig mad.

  Kontakt: www.spisdanmark.dk

   

 • Nemt at spise klimagrønt

  Ansøger: Jelling Heritage

  Bevilling: 20.000 kr.

  Bevillingsperiode: 2022, første ansøgningsrunde.

  Projektet:

  Jelling Heritage vil med deres projekt ”Nemt at spise klimagrønt – Verdensarv i øjenhøjde tilsætter nye boller til suppen!” afholde 3 workshops om klimamad til deres Høstmarked i Jelling i uge 35.

  Kontakt: www.verdensarv.org

   

 • En Grøn Plan for Stenagervænget

  Ansøger: Lokalrådet for Skibet om omegn

  Bevilling: 125.00 kr.

  Projektet:

  Grundejerforeningen, Stenagervænget, ønsker at bidrage til Vejle kommunes mål om at reducere CO2 udledningen samt øge biodiversiteten.

  Derfor blev der i 2019 nedsat en gruppe af beboere, Naturgruppen, med det formål at indtænke de to ovenstående mål ind i initiativer på foreningens fællesarealer bestående af ikke mindre end ca. 39.000m2 græsareal. Naturgruppen skabte i 2019 sammen en vision for fællesområderne, der i al sin enkelthed gik ud på at imødekomme Vejle kommunens mål såvel som at øge deres fokus på de 17 verdensmål gennem en mere aktiv forvaltning af grundejerforeningens fællesarealer.

  I første omgang blev ambitionen at lægge flere større græsområder brak, hvori der var snoede stier til gående. Dette blev udført i 2019 og 2020 for at visualisere de muligheder der ligger i disse ellers “døde” arealer. Efter positiv respons samt fortsat opbakning fra grundejerforeningen, ønsker Naturgruppen nu at udvide indsatsen og skabe et fællesområde med en endnu højere grad af biodiversitet samt CO2-reduktionsmuligheder.

  Den udvidede indsats og muligheder ønskes nu indarbejdet i en overordnet masterplan, som der er søgt midler til. Intentionen er at masterplanen vil bestå af flere faser, hvor nærværende projekt støtter udarbejdelse af masterplanen inkl. konsulenttimer og etablering af fase 1.

  Kontakt:

  http://skibetlokalraad.dk/

 • Legeplads og naturgenopretning på Fælleshåbsskolen

  Ansøger: Gaurslund Idrætscenter

  Bevilling: 70.000 kr.

  Projektet:

  Med udgangspunkt i arealer på Fælleshåbsskolen, vil projektet kombinere flere delprojekter, som tilsammen understøtter genetablering af natur og viser måder at flette "det vilde" ind i landskabet, mellem bygninger og ind i fællesskaberne mellem børn, voksne og lokale foreninger.

  Fælleshåbsskolen, Idrætscenter og Kong Gauers Gård bliver et centrum for aktivitet for
  alle aldre, derfor er det også oplagt at udnytte det lille "byrum" som kontekst for naturgenoprettelse, som en helt ganske naturlig integreret del af områderne. Dels vil det
  vise, at det ikke er i "vejen" for andre aktiviteter, og at der læring og rekreative fordele forbundet med grønne områder og pletter, da det giver fordele for leg, ophold, bevægelse, fællesskaber og æstetik. 

  Projektet indeholder delprojekterne:

  • Fælleshaver, frugtlund og vild natur 
  • Udvikling af samarbejde og uddannelse om lokalt producerede fødevarer og klimamad 
  • Cykelkampagne

  Kontakt:

  https://www.gauerslundic.dk/ 

 • Hover Uhrhøj Cykler

  Ansøger: Andelsforeningen Baungård 

  Bevilling: 200.000 kr.

  Projektet:

  Projektet skal skabe begejstring blandt alle aldersgrupper i Hover-Uhrhøjs lokalområde for at cykle. Det vil ske gennem en indsats, der samtidig understøtter det lokale fællesskab. Projektet vil inviterer derfor hele foreningslivet, institutioner, skoler og arbejdspladser til at være med. Når projektet er afsluttet er håbet at flere cykler, flere lader bilen stå og vi har fået skabt grundlag for en delebil i området.

  I 2022 og 2023 vil cyklen komme ind i borgernes bevidsthed på mange måder:

  • Mulighed for at skiftende målgrupper kan låne en elcykel i en måned,
  • Cykeldage i skole og SFO,
  • ”Vi cykler til sport” indsatser i Hover IF sammen med f.eks. et Tour de Hover event.
  • Cykelture arrangeres af Spejderne, Kogræsserforeningen, stigruppen, grundejerforeningerne m.v.
  • Events med cykeloplevelser

  Debatarrangementer i skolen og børnehaverne mellem forældre om, hvordan vi på én gang får flere børn til selv at cykle i skolen og øger sikker skolevej, cykling og sundhed m.v.

  Kontakt:

  https://baungaardandelsforening.dk/

  https://www.facebook.com/Uhrh%C3%B8j-Cykler-106838061891128 

 • Aktivt Klimaansvar

  Ansøger: Klimafokus Vejle

  Bevilling: 127.075 kr.

  Projektet:

  Klimafokus Vejle ønsker med projektet "Aktivt Klimaansvar" at engagere borgere og virksomheder i at deltage i løsning af de mange klimaudfordringer. De har fået midler til at afholde en række arrangementer med forskellige temaer og målgrupper:

  1) Klimaworkshop for unge med henblik på understøttelse af unges egen organisering omkring klimaaktiviteter.

  2) Ekskursion for børnefamilier om dyrkning af CO2-venlige skovhaver

  3) 2 ekskursioner og 2 foredrag om bæredygtigt byggeri og byplanlægning for borgere og håndværkere.

  4) Heldagsarrangement og demonstrationsprojekt omkring borgerklimaskov rettet mod lodsejere, borgere, myndigheder, vandforsyningsselskaber og private virksomheder.

  5) Borgermøde om Vejle Kommunes Klimaplan og borgertiltag.

  Kontakt:

  https://www.klimafokusvejle.dk/

 • Nærenergi og solvarme fællesskaber

  Ansøger: Skibet Makerspace

  Bevilling: 245.000 kr.

  Projektet:

  Skibet Makerspace og Stenager Forsamlingshus ønsker med deres projekt “Nær-energi og solvarme fællesskaber”, at gøre den energi, som vi bruger, nærværende og forståelig. Det vil de gøre ved at arbejde med det de kalder nær-energi i form af varmepumper og solceller - måske på sigt også andre teknologier, hvis det bliver muligt at etablere disse, hvor de er placeret.

  De har allerede udskiftet deres oliefyr og gammeldags el-radiatorer med moderne varmepumper (finansieret af Borgernes Grønne Omstillingspulje) og vil nu etablere et solcelleanlæg, som kan levere grøn strøm til deres daglige drift; herunder deres nyetablerede varmepumper.

  Med projektet håber de at  styrke deres grønne profil samtidig med, at de skubber på udviklingen mod et bedre og mere bæredygtig lokalområde. Derudover skal projektet være med til at øge deres lokale målgruppers bevidsthed og viden om den energi vi bruger og hvordan vi kan arbejde for, at den bliver mere grøn og bæredygtig.

  Kontakt:

  https://skibetmakerspace.dk/ 

 • Skolens Havelaboratorium

  Ansøger: Steinerskolen i Vejle

  Bevilling: 111.000 kr.

  Projektet:

  Steinerskolen i Vejle ønsker med projektet "Skolens Havelaboratorium" at skabe et udendørs klasserum der vækker elevenes nysgerrighed og skaber rum for fordybelse, gennem observation og praktisk arbejde. Ligeledes skal elevernes forældre og familier inddrages i haveprojektet.

  Haven der skal anlægges som en skovhave, vil danne grundlag for at lære eleverne om de konkrete værktøjer (praktiske og IT) der kan skabe handling som er forankret i en lokal biodiversitet. Håbet er at eleverne igennem projektet lærer at forholde sig til den lokale natur, uanset hvor de befinder sig. Projektet vil understøtte naturforvaltning og forskning ved hjælp af folkelig naturovervågning. En levende jord, fuld af mikroliv og med høj CO2-binding.

  Haverne skal ligeledes danne et lærings- og inspirationscenter for elever og forældre. Ved at bruge principperne i permakultur, lokal biodiversitet og det regenerative udarbejdes et design for skolen.

  Kontakt:

  https://steinerskolen-vejle.dk/ 

 • Synlighed, fællesskab og en stærkere lokal grøn bevægelse

  Ansøger: Rerooting Plantefællesskab

  Bevilling: 107.000 kr.

  Projektet:

  I et samarbejde mellem foreningen Rerooting Plantefællesskab og foreningen Klimafokus Vejle skal projektet "Synlighed, fællesskab og en stærkere lokal grøn bevægelse" styrke den grønne bevægelse i foreningslivet i Vejle. Det skal ske gennem afholdelse af 2 heldagsworkshop, 3 aftenskurser og 1 fælles rekrutteringsdag. Samtidig skal projektet understøtte samarbejde og en fælles platform for foreninger der arbejder med den grønne omstilling. 

  Projektets primære fokus er at opkvalificere foreningerne til at kunne drive sunde og driftssikre foreninger der kan vokse og inspirere medlemmerne til at tage aktiv del og skabe forandring inden for klima og natur. Opkvalificeringen skal tage udgangspunkt i den enkelte forening og deres behov under forskellige temaer, men ved at samle alle foreningerne giver det samtidig en mulighed for at lære af hinanden. De forskellige temaer skal ruste foreningerne til at blive bevidst om deres ståsted, have tydelige værdier og kunne vise hvilken forening de er. Temaerne skal styrke foreningernes evne til at kommunikere bredt -både på sociale medier på en plakat eller i artikler til avisen.

  Udover opkvalificeringen af de grønne foreninger, er der et ønske om at samle alle de grønne tiltag der eksisterer i kommunen under en fane. Dette kunne fx være en hjemmeside. Rerooting Plantefællesskab vil samarbejde med Grønt Forums sekretariat om at udvikle et online samlingspunkt for grønne foreningstiltag.

  Kontakt:

  https://www.facebook.com/rerootingvejle/ 

 • Grejs Mølle Skal Blomstre

  Ansøger: Afdelingen Grejs Mølle, Lejerbo Trekanten

  Bevilling: 28.707 kr.

  Projektet:

  Afdelingsbestyrelsen i Grejs Mølle vil med projektet "Grejs Mølle Skal Blomstre" udlægge en del af Boligforeningens fælles græsplæne til nyttehaver.

  Ønsket er at Grejs Mølle skal være et sprudlende, smukt sted, hvor folk gerne vil bo og blive boende. Havearbejdet vil øge folks naturkendskab og give et liv og et sammenhold, som de savner i dag. 

  I projektet vil de ligeledes lave temaaftener om naturen i haven, biodiversitet og skovhaver. De nedsætter antallet af græsslåninger til to gange årligt. Plænen skal gro med blomster til glæde for sommerfugle og bier. Målet er dermed også at blive en afdeling, der er «low maintenance», hvilket nedbringer udgifterne til vedligehold og samtidig kan det også engagere beboerne i deres afdeling.

  Kontakt: Bestyrelsen i boligforeningen.

 • Bioklip

  Ansøger: Foreningen for udbredelse af bynær naturforvaltning

  Bevilling:287.350 kr.

  Projektet:

  Foreningen for udbredelse af bynær naturforvaltning vil med deres projekt ”Bioklip” opstarte lokale grupper på tværs af kommunen der vil lade husdyr erstatte maskindrift af grønne fællesarealer, for dermed at fremme biodiversitet, CO2-binding, læring og fællesskab omkring lokalt produceret kød, klimaarbejdet og naturpleje.

 • Klima, kost og fællesspisninger

  Ansøger: Foreningen SpisDanmark

  Bevilling: 300.000 kr.

  Projektet:

  SpisDanmark vil med deres projekt ”Klima, kost og fællesspisninger” skabe ny madkultur omkring smag, sundhed og klima, hvor de vil samarbejde med lokalråd og lokale fællesskaber om at arrangere lokale events, undervisning og 10 fællesspisninger og 1 stor fællesspisning.

  Kontakt: www.spisdanmark.dk

 • Klimaet kalder - hvad kan jeg selv gøre?

  Ansøger: TeamSuccess 

  Bevilling: 300.000 kr.

  Projektet:

  TeamSucces vil med deres projekt ”Klima kalder – hvad kan jeg selv gøre?” lave et forløb bestående af 6 moduler, hvor unge engageres i klimaindsatsen og klædes på til hvordan de selv kan blive aktive. Projektet afsluttes med en udstilling.

  Kontakt: https://www.team-succes.dk/ 

 • Podcast og magasin

  Ansøger: Jelling Heritage

  Bevilling: 128.000 kr.

  Projektet:

  Jelling Heritage vil med deres projekt ”PodCast og Magasin” udvikle en Magasin- og PodCast-serie der formidler konstruktive historier og interviews med almindelige borgere, forskere og iværksættere, for at skabe en optimistisk og konstruktiv tilgang til løsning af klimaproblemerne. Tilgangen til temaerne vil være lokal, med historier fra Vejle Kommune, Trekantsområdet eller Danmark.

  Kontakt: https://verdensarv.org/

 • Refashion_Vejle

  Ansøger: Foreningen Refashion_Vejle

  Bevilling: 298.000 kr.

  Projektet:

  Refashion_Vejle vil med deres projekt ”Refashion_Vejle” skabe en ny kultur omkring genbrugs- og bæredygtigt tøj og mode ved at igangsætte og inspirere til konkrete handlinger, løsninger og dialog omkring tøj og mode sammen med forbrugere, institutioner og butikker i Vejle, til fordel for klimaet og den grønne omstilling.

  Kontakt: https://www.facebook.com/refashionvejle/

Oversigtskort over støttede projekter

Find de tidligere støttede projekter på kortet her på siden: