CRETHINK

Casen Vejles Grønne Valg

Vejles Grønne Valg-projektet opstod som et case-projekt i det europæiske projekt CRETHINK.

Projektet "Co-creative RETHINKing for sustainable cities" - CRETHINK – er et toårigt Erasmus+ KA2-projekt, der løber fra 2020 – 2022. CRETHINK har til formål at støtte voksne på tværs af sektorer med at få relevante kompetencer, metoder og værktøjer til at kunne indgå i samskabelse og tværsektorielt samarbejde for bæredygtig udvikling og kompleks problemløsning. Dette har desuden til formål at fremme borgeres aktive deltagelse og indflydelse på lokal bæredygtig udvikling.

Med FN’s Verdensmål nr. 11 om Bæredygtige Byer og lokalsamfund som fokus, udvikler projektet en online værktøjskasse og anbefalinger til, hvordan man kan bruge samskabelse til at implementere bæredygtig udvikling lokalt i europæiske byer og samfund. Værktøjskassen og anbefalingerne vil blive frit tilgængelige for borgere og offentlige ansatte på tværs af Europa. Værktøjskassen vil indeholde læringsmateriale samt sektorspecifikke retningslinjer og metoder, der specificerer, hvordan der kan arbejdes med lokal bæredygtighed gennem samskabelse i forhold til vigtige faktorer og udfordringer. Det vil være i et format, hvor enkeltpersoner eller grupper kan "selvlære" og implementere metoderne i deres arbejde eller hverdag.

Projektet vil træne såkaldte "forandringsagenter", der repræsenterer både offentligt ansatte, virksomheder og civilsamfund fra hvert partnerland, der vil facilitere lokale caseprojekter ved hjælp af ”living-lab-metoden”. Hver case vil fokusere på et specifikt lokalt behov omkring bæredygtighed og inkluderende samskabelse på tværs af sektorer i aktiviteterne. Living-lab-metoden er centreret omkring deltagende, aktionslæring i form af aktiviteter, der tager forskning og udvikling ud af laboratoriet og ind i den virkelige verden og involverer interessenter, borgere og slutbrugere i fælles samskabelse af løsninger, handlinger og ideer til opbygning af bæredygtighed og læring.

Projektkonsortiet består af 5 partnere fra Danmark, Island, Slovenien og Italien. Projektet koordineres af Grønt Forum, Vejle Kommune i Danmark. De øvrige partnere er:

  • CESIE, Italien
  • SASS, Island
  • DRPDNM, Slovenien
  • Center for Borgerdialog, Danmark

Læs mere på projektets hjemmeside: www.crethink.eu eller på projektets Facebookside: https://www.facebook.com/co.creative.re.thinking