Vær med i vores netværk og mød andre grønne ildsjæle

I Grønt Forum har vi lige nu 2 forskellige netværk og flere grupper der samler frivillige ildsjæle og ressourcepersoner på forskellig vis.

Vores Grønne Vejle

Vores grønne Vejle netværk er et nyt tiltag i Grønt Forum, som bygger videre på erfaringer som er opstod i forbindelse med EU-projektet Gardeniser plus. Netværket har til formål at samle alle der interesserer sig for bynær natur, dyrkning og biodiversitet i et lokalt netværk, hvor man mødes om at dele, udveksle og sammen grønne projekter sammen. Vi ønsker at inspirere folk til at finde grønne ligesindede der hvor de bor, for at skabe endnu flere grønne naturrelaterede aktiviteter eller fælles dyrkningsprojekter ud i lokalsamfundet.


Netværket er åbent for alle frivillige og aktive der arbejder med byhaver, dyrkning, vild natur og biodiversitet. Netværket mødes cirka en gang i kvartalet.


For mere information eller deltagelse, kontakt Dana på dalce@vejle.dk.

 • Om Gardeniser plus

  Gardeniser plus er et Erasmus+ KA1-projekt, der forløber fra 2020 - 2022, som har til formål at udveksle god praksis inden for frivillige byhaveprojekter i europæiske lande. 8 personer fra hvert partnerland deltager i en lokal træning, før de sendes ud på udvekslingspraktikophold, der varer 7 dage inklusive rejser. Efter praktikopholdet vil en platform kaldet Gardeniser Pro blive brugt til at dele den gode praksis.

   

  Aktiviteter i projektet:

  - International træning i Pau, Frankrig, hvor 2 trænere fra hvert land mødes til en tredages træning. Målet er at forberede og gøre underviserne bekendt med det træningsindhold, som de vil gennemføre på lokalt niveau, som skal forberede de 8 der skal sendes ud på udvekslingsophold.

  - Lokal træning i hvert partnerland for at forberede de deltagende til udvekslingsophold.

  - I en periode på ni til tolv måneder sendes deltagere på udveksling i de andre lande af en uges varighed, imens der samtidig modtages besøgende lokalt.

  - Som opfølgning på udvekslingerne, arrangerer deltagerne en lokal workshop eller konference for at præsentere resultaterne og udbrede den indsamlede viden og erfaringer.

  - Partnerne formulerer afslutningsvist lokale rapporter og en samlet tværnational rapport om de gennemførte udvekslinger, som vil være tilgængelige online.

  - Hver partner organiserer ligeledes en afsluttende begivenhed lokalt for at formidle de samlede projektresultater.

  Læs mere om projektet på den internationale hjemmeside her.

Klimanetværk for lokalsamfund

Er du borger i Vejle Kommune, og er du interesseret i at lave frivillige lokale tiltag omkring klima, eller er du allerede i gang? Så er vores Klimanetværk for lokalsamfund måske noget for dig. Her samles vi omkring temaer og initiativer såsom samkørsel, grøn energi, mere natur og skovrejsning, genbrug og mere bæredygtigt forbrug, bæredygtigt byggeri og meget mere. 

For mere information eller deltagelse, kontakt Maren på mamaa@vejle.dk.

 

Om netværket:

Klimanetværket for lokalsamfund er et nyt initiativ, der er opstået under Klimalandsbyprojektet, hvor Vandel blev valgt af Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati til sammen med Vejle Kommune i perioden 2021-2023 at eksperimentere med hvordan en landsby kan samles om at reducere sin CO2-udledning og skabe fællesskaber omkring klima.

Netværket er for lokalsamfund der allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med klima, hvor vi kan dele viden og erfaringer på tværs. Samtidig vil netværket kunne bruges til videndeling, samarbejdsmuligheder og vejledning ift. selv at komme i gang, eksempelvis med konkrete klimatiltag, ansøgninger mm.

Læs mere om netværket på Klimalandsbyprojektets hjemmeside her.

Har du en ide til en ny gruppe eller en aktivitet?

Vi står altid klar til at hjælpe jer med nye grønne initiativer, så skriv til os, og så kan vi tage en snak om hvordan I kan komme igang.

Andre grupper og fællesskaber

 • Frivillige grønne initiativer i Vejle Kommune

  Vi har lavet en oversigt over de forskellige grønne foreninger og aktiviteter der foregår i Vejle Kommune. Mangler vi nogen? Så skriv til Maren, så vi kan få opdateret siden.

 • Alt om Klimahaver

  Grønt Forum administrer Facebook-gruppen Alt om klimahaver. Her kan du bl.a. finde inspiration til hvordan du kan komme i gang med at etablere en klimavenlig have.

  Find Facebook-gruppen her.

 • Vejles Grønne Valg

  Vejles Grønne Valg er opstået som et lokalt initiativ i Vejle, ud fra EU-projektet CRETHINK

  I holdet bag Vejles Grønne Valg, sidder både borgere, erhvervsdrivende og kommunale initiativtagere, der er mødtes med passion og opbakning til Vejle fælles grønne omstilling.

  Vejles Grønne Valg tager udgangspunkt i detailbutikkerne i Vejle by, men alle butikker i kommunen må være med. Målet er at hjælpe detail i gang med den bæredygtige rejse, og hjælpe kunderne med at tage bæredygtige valg i deres forbrug.

  Læs mere om Vejles Grønne Valg på projektsiden eller følg  dem på Facebook eller Instagram.