Inspiration til grønne projekter

Her kan du finde inspiration til grønne projekter du kan søge under Borgernes Grønne Omstillingspulje. Har du gode eksempler du gerne vil dele med andre, så skriv til os. Så deler vi dem her.

Vejle Kommunes Klimaplan som ramme for projekter

Borgernes Grønne Omstillingspulje og Borgernes Klimapulje har udvalgt 7 indsatsområder fra Vejle Kommunes Klimaplan, som danner ramme om de projekter der gives støtte til:

 • Energi
 • Grøn mobilitet
 • Landbrug
 • Klimaforandringer
 • Uddannelse
 • Fra affald til ressource
 • Grønne indkøb

Du kan læse mere om Vejle Kommunes Klimaplan og finde mere viden om klima, bæredygtighed og energi på Vejle Kommunes hjemmeside her.

 

 

Inspirerende videoer

Oplæg fra Inspirationsaften om Repair-cafeer i Spinderihallerne, 10. juni 2021
Sommerfuglebevægelsen på Ny Rosborg
Skovhaveprojektet på Ny Rosborg

 

Inspirerende projekter og tiltag

Inspiration til grønne projekter

 • Regnvandshåndtering/Lokal afledning af regnvand (LAR)

  laridanmark.dk kan du finde viden, inspiration og guides til LAR-løsninger.

  I dette LAR-katalog kan du finde eksempler på løsninger og muligheder for håndtering af regnvand.

   

 • Sommerfuglebevægelsen

  Sommerfuglebevægelsen er en folkebevægelse der hjælper sommerfuglene ved at dyrke blomster og planter, som de trives på. De vil inspirerer helt almindelige mennesker, små som store, til at gøre en forskel for sommerfuglene. Derudover laver de ensomhedsforebyggelse ved at lave inkluderende byrum.

  Læs mere på deres hjemmeside.

 • Klimahaver og vild natur

  Alt om klimahaver

  Grønt Forum administrer Facebook-gruppen Alt om klimahaver. Her kan du bl.a. finde inspiration til hvordan du kan komme i gang med at etablere en klimavenlig have. Se mere her.

  Danmarks vildeste kommune
  Grønt Forum er kommet med i arbejdsgruppen for Vejle Kommunes deltagelse i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune.

  Læs mere om konkurrencen og de forskellige projekter derunder her.

  Guide til vilde blomsterenge

  Aarhus Kommune har udarbejdet en kort vejledning til hvordan man kan komme igang med vilde blomsterenge. Find den her.

 • Grøn vision for Grundet

  Grøn vision for Grundet er et projekt, der blandt andet havde til formål at styrke biodiversiteten i området og bidrage til at standse tabet af biodiversitet generelt.

  Grundideen i projektforslaget var, ”at vi som borgere i Vejle Kommune og som beboere i et nyt boligområde gennem konkrete handlinger i lokalområdet kan bidrage til en bæredygtig udvikling og samtidigt få et mere interessant lokalområde. Det sker ved at omlægge vores fælles og private friarealer, så de i større grad end i dag bliver til glæde for både mennesker, dyr og planter.” Endvidere tog projektforslaget udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

  Grundet området er udviklet efter en strukturplan (udarbejdet af tegnestuen Vandkunsten i begyndelsen af 80’erne) som udlægger boligbebyggelser i mindre tætte enheder i et åbent landskab med store grønne fællesarealer. De grønne fællesarealer blev anlagt som store græsarealer med enkelte små grupper af træer. De fremstod dermed som en monokultur, ”græsørken”, uden liv. Det vil sige, at floraen var fattig på arter, og at dyrelivet havde trange kår. Det betød også, at den menneskelige aktivitet i området var begrænset til boldspil. Der var ikke meget andet at komme efter på disse plæner.

  Visionen præsenterer en række forslag, som kan udformes og placeres, som det ønskes lokalt. Det er grundejerforeningerne, der suverænt bestemmer, hvad der skal anlægges på deres egne
  arealer. Der er også lavet en driftsplan, som en række anbefalingerne til grundejerforeningerne.

  Visionen viser, at de grønne fællesarealer kan disponeres, bearbejdes og plejes, så de store naturpotentialer kommer til udfoldelse. Visionen er tænkt som startskuddet til en proces, hvor beboerne selv tager stilling til udformningen af fællesarealerne. Visionen og de første konkrete anlæg er i 2020 realiseret ved hjælp af økonomisk støtte fra Vejle Kommune. Herefter er det ideen, at grundejerforeningerne, eventuelt i samarbejde med lokalrådet, bygger videre på visionen og skaber endnu mere vild og mangfoldig natur og endnu flere spændende naturoplevelser. 

  Den Grønne Vision indeholder følgende elementer:

  • Blomsterenge
  • Hasselkrat
  • Sommerfuglehaver
  • Næringsfattig jord
  • Græsslåning
  • Græssende dyr
  • Stier
  • Bakker
  • Legepladser
  • Død ved
  • Kvashegn
  • Fuglekasser

   

  For yderligere informationer om projektet se lokalrådets hjemmeside eller projektets side på Vild med vilje.

 • Skovhavegruppen i Vejle

  Skovhavegruppen er en gruppe frivillige der arbejder for at udbrede konceptet omkring skovhaver. De har for eksempel lavet en demonstrationshave på det nye byområde i Vejle, Ny Rosborg.

  For kontakt og mere information, tag fat i Dana på dalce@vejle.dk.

 • Ændr Verden for en 50er

  Vejle Kommune har indhentet idéer fra borgere i Vejle Kommune til hvordan man kan ændre verden én lille handling ad gangen.

  De bedste ideer er samlet i en bog, som udkom i forbindelse med Vejle Folkemøde i 2018, med formål at give inspiration og viden om små handlinger man kan sætte igang i hverdagen til forskel for klimaet. 

  Find bogen og læs mere om projektet her.

 • Reparation og upcycling

  Repaircafeer kan være med være med til at reducere affald, ændre forbrugsvaner og skabe mere viden, fællesskab og engagement omkring den grønne omstilling. 

  Se eksempler fra Repair Cafe DK og find events i Repaircafeen i Spinderihallerne i Vejle.

 • Inspirationsprojekt med elcykler

  I 2019 satte Vejle Kommune som et forsøg fokus på, at inspirere borgere uden for Vejle by til at tage cyklen. For 300 kroner kunne man afprøve, om der var fordele ved at hoppe på elcyklen i stedet for at sætte dig i bilen, når du skulle på arbejde, handle eller til fritidsaktiviteter.

  Det var lokale cykelhandlere og borgergrupper, der gjorde projektet muligt ved at stille cyklerne til rådighed og sørge for planlægning og aktiviteter i forbindelse med elcykelkampagnen.

  For kontakt og mere information, tag fat i Dana på dalce@vejle.dk.