Ansøg Borgernes Grønne Omstillingspulje

NB! Ansøgninger på op til 20.000 kr. behandles løbende.

Video om Borgernes Grønne Omstillingspulje

Borgernes grønne omstillingspulje

 • Om puljen

  Borgernes grønne omstillingspulje støtter projekter og aktiviteter for og af borgerne i kommunen, der sammen medvirker til at fremme udvalgte indsatsområder i Vejle Kommunes Klimaplan. Vi skal have nedbragt C02 udslippet med 70% i 2030 og vi har derfor brug for at få alle med til at finde fælles løsninger.

  Puljen er med til at slippe ideer og kræfter løs. Det vigtige er, at der skabes lokal forankring med fokus på handlinger og resultater i forhold til klima og indsatsen går på tværs af eksempelvis foreninger, institutioner og virksomheder.

  Puljen samler to klimaborgerpuljer under  Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Klima-, natur- og miljøudvalget. Puljen er indtil videre åbent frem til og med 2023.

  Alle støttede projekter vil være forpligtede til at udfylde en kort evalueringsrapport.

  Krav ved beløbsgrænser:

  • Ved ansøgte beløb til og med 20.000 kr. behandles ansøgningen inden for en måned.
  • Ved ansøgte beløb  over 50.000 kr. vil der  være skærpede krav til dokumentation af effekter. Fx adfærdsændringer og CO2-reduktion.

  De udvalgte fokusområder under Vejle Kommunes Klimaplan som der kan arbejdes med er:

  • Energi

  • Grøn mobilitet

  • Klimavenligt landbrug

  • Håndtering af klimaforandringer såsom håndtering af regnvand, biodiversitet og skovrejsning

  • Uddan børn, voksne og medarbejdere

  • Fra affald til ressource

  • Grønne indkøb

  Du kan læse mere om Vejle Kommunes Klimaplan her.

 • Det støtter puljen

  Puljen støtter aktiviteter som:

  • Fremmer lokal klimahandling og lokale fællesskaber

  • Reducerer CO2-udledning

  • Skaber forståelse af klimaplanens mål og handlinger

  Projekter hvor flest muligt får gavn af projektet, er innovative eller nytænkende, skaber lokalt fællesskab og samarbejde på tværs af foreninger, virksomheder og institutioner vil blive foretrukket. Vi prioriterer udvælgelse af projekter der er spredt ift. Klimaplanens indsatsområder. Det kan være en fordel at have medfinansiering fra andre puljer eller lignende, men det er ikke et krav.

  Støttede aktiviteter eller projekter kan eksempelvis indeholde:

  • Videndeling i form af fx kurser forbundet med et praktisk projekt

  • Oplysningsarrangementer, såsom lokale markeder

  • Test af mulige klimahandlinger, såsom test af grønne mobilitetsmuligheder

  • Nye måder at sortere affald eller forebygge madspild

  • Etablering af konkrete initiativer såsom repair-cafeer, LAR-løsninger mm.

  Find inspiration til jeres projekt her.

  Læs om de projekter der har fået støtte gennem puljen her.

 • Det støtter puljen ikke

  Der gives ikke penge til lønninger internt blandt projektdeltagere, faste driftsmæssige udgifter såsom husleje, administration af hjemmesider, revision, foreningsarbejde såsom generalforsamlinger, indkøb af personligt eller privat ejede materialer, udgifter for allerede afholdte aktiviteter, vedligeholdelse og renovation af områder og ejendomme.

  Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til energirenoveringer i private eller foreningsejede bygninger, medmindre det ekstraordinært kan argumenteres at det har en særlig funktion ifm. formidling, læring eller adfærdspåvirkning.

  Bemærk at evt. materialer eller etablering af løsninger ikke støttes til privat eje eller på privat grund, medmindre det er offentlig tilgængeligt for lokalsamfundet.

 • Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af frivillige foreninger og institutioner som har adresse i Vejle Kommune. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger anvender et CVR-nummer og en nemkonto som er forbundet med dette CVR-nummer.

  Er du ikke del af en forening, så anbefaler vi at du samarbejder med dit lokalråd i forbindelse med ansøgningen og projektet.

 • Hvor meget kan søges?

  Der kan søges op til 300.000 kr. i projektstøtte. Der er ingen krav om medfinansiering.

  Ansøgninger kan efter sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslås.

 • Betingelser for støtte

  • Projektaktiviteter kan kun opnå støtte én gang per kalenderår.

  • Projektets aktiviteter skal foregå inden for Vejle Kommunes geografiske område.

  • Hvis et projekt søger eller har modtaget støtte fra andre puljer skal dette oplyses i ansøgningen.

  • Projekterne skal påbegyndes inden for ansøgte kalenderår.

  • Projektet må ikke være påbegyndt før støtte fra puljen er tilkendegivet.

   

 • Hvornår kan man søge

  Ansøgningsfrister for 2024:

  • 8. januar 
  • 5. februar
  • 15. april
  • 5. august
  • 21. oktober

  Ansøgninger der er modtaget inden for deadline vil blive behandlet på næstkommende udvalgsmøde i Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (beløb til og med 50.000 kr.) og Klima-, natur- og miljøudvalget (beløb over 50.000 kr. til og med 300.000 kr.).

 • Vejledning til din ansøgning

  • Hav de informationer du skal bruge til ansøgningen klar (kontaktoplysninger, CVR-nr., projektbeskrivelse, oplysninger om klimafokus, lokal værdi, deltagere, budget mm.)
  • Bemærk at budget skal angives inkl. moms.
  • Sørg for at forberede ansøgningen i god tid. Arbejd evt. på ansøgningen sammen i et andet dokument og hav det klar til at sætte ind i ansøgningsskemaet.
  • Husk at I kan gemme en ansøgningskladde i systemet som I kan vende tilbage og arbejde videre med.
  • Tjek fakta om hvad puljen støtter inden du søger.

   

 • Få sparring på din ansøgning

  Du er meget velkommen til at tage kontakt til os for at få afklaret om du kan søge Borgernes Grønne Omstillingspulje eller få hjælp til at kvalificere din ansøgning. 

  Skriv eller ring til Maren på mamaa@vejle.dk eller 21 843568.