Andre kommunale puljer

Puljer til aktive borgere

Vejle Byråds Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati, udbyder to puljer foruden Borgernes Grønne Omstillingspulje. De understøtter aktive borgere som vil bidrage til det gode liv, udvikling og fælleskab i deres lokalområde.

Strakspuljen, hvor man kan søge op til 10.000 kr.  Puljen støtter mindre projekter, der skaber udvikling eller fælleskab i jeres lokalområde. Ansøgninger behandles administrativt og man kan forvente svar inden for fire uger. 

Læs mere og ansøg her.

 

Udviklingspuljen, hvor man kan søge op til 400.000 kr. Puljen støtter projekter der skaber udvikling og attraktive levevilkår i jeres lokalområde. Ansøgninger bliver behandlet af det politiske udvalg på et af fem årlige møder. Der er krav om medfinansiering til denne pulje på minimum 30%.

Læs mere og ansøg her.

 

Natur- og Stipuljen, hvor du kan søge til pleje eller genopretning af naturen, eller forbindelser og andre faciliteter forbundet med friluftslivet. Der er krav om 50 procent medfinansiering.

Læs mere og ansøg her.

 

Find andre kommunale puljer her.