Klimalandsby

Projektet Klimalandsby er et projekt under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Projektet forløber fra 2020-2023 og har til formål at teste hvordan en landsby eller et lokalsamfund kan understøtte Vejles Klimaplan med at nedbringe CO2. Vandel er valgt som klimalandsby!

Klimalandsbyprojektet forløber over 3 år, med opstart i juni 2021. Med udgangspunkt i den udvalgte landsby og de lokale kræfter, ideer og muligheder, vil kommunen og et eksternt fagpanel understøtte og sikre den nødvendige viden, støtte og medfinansiering for at landsbyen kan afprøve og eksperimentere med forskellige adfærdsmæssige og teknologiske løsninger, der tilsammen skaber en model for fremtidens klimalandsby.

I starten af projektet gennemføres en baselinemåling for at vurdere den nuværende CO2-udledning i den udvalgte landsby, og en fælles kortlægning for at kvalificere de lokale ideer og klimahandlinger der skal testes. Dernæst vil landsbyen i samarbejde med kommunen og det eksterne fagpanel hen over de næste to år eksperimentere og teste forskellige klimahandlinger med udgangspunkt i det lokale fællesskab, for til sidst at følge op med evalueringer og målinger på reduceret CO2 og den læring der er opnået.

Klimalandsbyen vil samtidig fungere som et udstillingsvindue for andre lokalsamfund og borgere, til inspiration og læring for hvordan man som lokalsamfund, landsby eller mindre by særligt kan omsætte klimaplanen til handling. I projektet samarbejder vi med Økolariet om at udvikle en levende udstilling omkring klimalandsbyen, hvor netop de lokale løsninger og historier fra projektet kommer frem.

Den 22. juni valgte Udvikling af lokalsamfund, nærdemokrati og landdistrikter i Vejle Kommune Vejle Kommunes første klimalandsby. De tre finalister – Grejs, Højen og Vandel deltog i et aftenmøde, hvor de præsenterede deres projekter for udvalget. 
Stort tillykke til Vandel, der løb af med sejren, blandt andet fordi udvalget vurderede at de har en god løftekraft og en velovervejet måde at mobilisere borgere og sikre bred forankring lokalt. 
Vandel skal nu til at trække i arbejdstøjet sammen med kommunen, og lægger planer for projektet der skal forløbe frem til udgangen af 2023.

 

Vær med i vores netværk:

Selvom vi kun kan vælge én klimalandsby så ønsker vi at få alle med på den grønne omstilling og få mobiliseret så mange lokalsamfund som muligt til at rykke på at få nedbragt CO2-udledningen.

Derfor har vi igangsat et netværk for lokalsamfund der arbejder eller vil arbejde med klima, hvor man vil få mulighed for at få del i den viden og de erfaringer der opsamles i projektet. Samtidig vil netværket kunne bruges til videndeling, samarbejdsmuligheder og vejledning ift. selv at komme i gang, eksempelvis med konkrete klimatiltag, ansøgninger mm.

Se mere på projektsiden for netværket, for at læse mere om netværket og de konkrete møder.