Advocate4Environment

Projektet Advocate4Environment handler om at udvikle læringsmateriale og en håndbog til at støtte unge og ungearbejdere i at give unge mulighed for at blive fortalere og aktive forkæmpere inden for miljøbeskyttelse og klimatilpasning

Projektet Advocate4Environment er et toårigt Erasmus+ KA2-projekt, der løber fra 2020 – 2022. Advocate4Environment sigter mod at fremme unges aktive deltagelse i frivilligt arbejde og fremme miljø- og klimatiltag. Projektet vil nå disse mål ved at udvikle læringsmateriale, som (a) giver indsigt i emnet og historien om miljø- og klimamæssig fortalervirksomhed, og (b) giver unge mennesker og ungearbejdere kompetencer og værktøjerne til at udvikle nye former for fortalervirksomhed.

Advocate4Environment søger at skabe en innovativ og engagerende ramme for at øge bevidstheden om miljø- og klimaudfordringer - især blandt de yngre samfundsgrupper. Gennem uddannelse i miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling har projektet til formål at fremme unges borgerlige involvering i disse sager gennem ansvarlig fortalervirksomhed. Mens projektets indledende fokus er rettet mod unge mennesker, der ønsker at blive fortalere for miljøet, vil de udviklede materialer og ressourcer være gavnlige for enhver ung person, der ønsker at arbejde med fortalervirksomhed. Projektet søger også at udvikle nøglekompetencer hos unge, der er mere bredt relevante ud over miljøbeskyttelse og klima, eksempelvis færdigheder til at skabe bevidsthed og handling gennem effektiv kommunikation.

 

Projektets mål:

 • Fremme unges deltagelse i miljøbeskyttelse gennem fortalervirksomhed.
 • Gøre unge opmærksomme og skabe en fælles forståelse i beskyttelsen af ​​miljøet og dets relaterede problemer og tilegne sig viden, færdigheder, holdninger og motivation til at arbejde individuelt og kollektivt for at finde løsninger på aktuelle problemer og for at forhindre dem, der kan opstå i fremtiden.
 • Fremme social mobilisering for at udvikle alternative reaktioner på globale miljøproblemer.
 • Uddanne ungdomsarbejdere til at udvikle deres færdigheder inden for miljøuddannelse, understøttelse af fortalervirksomhed samt udvikling af lederskab blandt unge mennesker.

 

Projektets målgrupper:

 • Unge mennesker mellem 15-19 år, der ønsker at blive aktivister eller frivillige inden for emnerne miljø og klima.
 • Ungdomsarbejdere, frivillige ledere, undervisere og NGO-medarbejdere.

 

Aktiviteter i projektet:

 • Udvikling af et læringsmateriale om miljøbeskyttelse, klimatilpasning og fortalervirksomhed, som vil fremme viden og forståelse af begreber relateret til miljø, klima og bæredygtighed og udvikling af bevidste og kritiske individer ved at styrke fortalervirksomhed
 • Udvikling af en letlæselig håndbog for ungdomsfortalervirksomhed for ungearbejdere og unge, der ønsker at blive fortalere, som vil fremme virkningen af ​​fortalervirksomhed for at styrke unges deltagelse
 • Produktion af videoportrætter af unge fra projektet, med formål at formidle projektets resultater og fremme ungefortalervirksomhed blandt unge mennesker i hele Europa
 • Organisering af en tredags træningsbegivenhed i Irland, som vil give et skræddersyet træningsprogram for ungearbejdere i alle partnerlande. Uddannelsen vil dække effektive pædagogiske metoder, der kan anvendes under arbejdet med unge, og forberede ungdomsarbejdere på at bruge de materialer, der er skabt af projektet.
 • Test af de udviklede produkter lokalt i alle partnerlande, i samarbejde med lokale unge og ungearbejdere.
 • Organisering af en række begivenheder i alle partnerlande for at promovere og fremvise de udviklede produkter

 

Læs mere på projektets hjemmeside: www.advocate4environment.vejle.dk eller Facebookside: https://www.facebook.com/Advocate4EnvironmentProject

 

 

Co-funded by the Erasmus+ Program of the European Union