Projekter om bæredygtigt forbrug

Her på siden fortæller vi om forskellige projekter Grønt Forum er med i, som arbejder med bæredygtigt forbrug og hvordan vi kan blive bedre til at tage grønne valg i hverdagen. .

Om Vejles Grønne Valg

Vejles Grønne Valg er en ny bevægelse i Vejle Kommune der handler om at gøre vores forbrug grønnere. 

Ideen er at sætte fokus på hvordan vores detailbutikker dels kan blive grønnere i deres egen drift, hvordan de kan blive bedre til at formidle og forhandle grønne produkter og forbrugsmuligheder, samt inspirere borgere og kunder bredt set til at tage mere grønne valg i deres hverdag og forbrug.

Vejles Grønne Valg er opstået som et pilotprojekt i EU-projektet CRETHINK, som arbejdede med hvordan vi kan skabe bæredygtige løsninger igennem samskabelse. Her har 5 lokale forandringsagenter i Vejle Kommune udviklet konceptet omkring Vejles Grønne Valg. Vejles Grønne Valg er nu ført videre af Vejle Kommune og Grønt Forum, i partnerskab med City Vejle, for at bidrage til Vejle Kommunes Klimaplan og den bredere grønne omstilling.

Vejles Grønne Valg kan især spottes i Vejles gader, hvor klistermærker, måtter og logo er synlig i byens butikker og ved eventdage. Derudover kan Vejles Grønne Valg følges på Facebook og Instagram.

4 kvinder på marked, der fortæller om Vejles Grønne Valg
Vejles Grønne Valg på Vejle Madfest 2021
Vejles Grønne Valg gulvmåtte i en lokal butik i Vejle
Vejles Grønne Valg gulvmåtte i en lokal butik i Vejle
Vejles Grønne Valg klistermærke på butiksdør i Vejle
Vejles Grønne Valg klistermærke på butiksdør i Vejle
Vejles Grønne Valg plakat i en lokal butik i Vejle
Vejles Grønne Valg plakat i en lokal butik i Vejle
Vejles Grønne Valg trekant der viser butiksmål fra lokal butik i Vejle
Vejles Grønne Valg trekant der viser butiksmål fra lokal butik i Vejle

Tips til et grønnere liv

 • Oplevelser

  Visit vejle har formuleret ti råd til en grøn ferie

  Find dem her.

 • Bolig

  SparEnergi.dk

  SparEnergi.dk får du opdateret information om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet, på arbejdspladsen og i det offentlige. Du finder værktøjer, der kan hjælpe dig med at spare energi, og tjeklister, beregnere og produktlister til både el og varme. Det er Energistyrelsen, der står bag SparEnergi.dk. 

   

  Klimaklar bolig

  Med Klimaklar Bolig kan du som borger og boligejer finde inspiration til at håndtere udfordringer med ekstremvejr, før du oplever en ubehagelig episode. Klimaklar Bolig er udviklet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Operate, Thomas CGI design, Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut.

 • Natur

  Klimahaver 

  Grønt Forum administrer Facebook-gruppen Alt om klimahaver. Her kan du bl.a. finde inspiration til hvordan du kan komme i gang med at etablere en klimavenlig have. Se mere her.

   

 • Inspirerende podcasts og tv-serier

  Minimalisme &...

  Jane Ibsen Piper, der også er forfatter på bogen Den Lille Guide Til Minimalisme, har forfattet denne podcast om minimalisme, og hvordan man kan arbejde med at sænke sig forbrug og leve et mere bæredygtigt liv. Find podcasten her.

   

  Klimapodcasten: Den Grønne Løsning

  Information har lavet denne podcast om klimaudfordringerne, hvor værterne hver uge taler med en forsker om hvordan vi løser klimaudfordringerne og giver et videnskabeligt perspektiv på forskellige klimaemner.  Find podcasten her.

   

  Giv os naturen tilbage

  Frank Erichsen og Hjørring Kommune er gået sammen om at redde sommerfugle, bier og vilde planter. Danmark største naturforandring kræver deltagelse fra private borger, erhvervsliv, landbrug og kommunens ansatte. Men kan de overhovedet gøre en forskel? Følg den kæmpe indsats for at få naturen tilbage på DR her.

   

Baggrunden for Vejles Grønne Valg

Vejles Grønne Valg opstod som et case-projekt i det europæiske projekt CRETHINK.

Projektet "Co-creative RETHINKing for sustainable cities" - CRETHINK – er et toårigt Erasmus+ KA2-projekt, der løber fra 2020 – 2022. CRETHINK har til formål at støtte voksne på tværs af sektorer med at få relevante kompetencer, metoder og værktøjer til at kunne indgå i samskabelse og tværsektorielt samarbejde for bæredygtig udvikling og kompleks problemløsning. Dette har desuden til formål at fremme borgeres aktive deltagelse og indflydelse på lokal bæredygtig udvikling.

Med FN’s Verdensmål nr. 11 om Bæredygtige Byer og lokalsamfund som fokus, udvikler projektet en online værktøjskasse og anbefalinger til, hvordan man kan bruge samskabelse til at implementere bæredygtig udvikling lokalt i europæiske byer og samfund. Værktøjskassen og anbefalingerne vil blive frit tilgængelige for borgere og offentlige ansatte på tværs af Europa. Værktøjskassen vil indeholde læringsmateriale samt sektorspecifikke retningslinjer og metoder, der specificerer, hvordan der kan arbejdes med lokal bæredygtighed gennem samskabelse i forhold til vigtige faktorer og udfordringer. Det vil være i et format, hvor enkeltpersoner eller grupper kan "selvlære" og implementere metoderne i deres arbejde eller hverdag.

Projektet vil træne såkaldte "forandringsagenter", der repræsenterer både offentligt ansatte, virksomheder og civilsamfund fra hvert partnerland, der vil facilitere lokale caseprojekter ved hjælp af ”living-lab-metoden”. Hver case vil fokusere på et specifikt lokalt behov omkring bæredygtighed og inkluderende samskabelse på tværs af sektorer i aktiviteterne. Living-lab-metoden er centreret omkring deltagende, aktionslæring i form af aktiviteter, der tager forskning og udvikling ud af laboratoriet og ind i den virkelige verden og involverer interessenter, borgere og slutbrugere i fælles samskabelse af løsninger, handlinger og ideer til opbygning af bæredygtighed og læring.

Projektkonsortiet består af 5 partnere fra Danmark, Island, Slovenien og Italien. Projektet koordineres af Grønt Forum, Vejle Kommune i Danmark. De øvrige partnere er:

 • CESIE, Italien
 • SASS, Island
 • DRPDNM, Slovenien
 • Center for Borgerdialog, Danmark

Læs mere på projektets hjemmeside: www.crethink.eu eller på projektets Facebookside: https://www.facebook.com/co.creative.re.thinking

 

 

Borgersamlingen Bæredygtigt Forbrug

I foråret blev 40.000 danskere fra Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Frederiksberg Kommune, Rudersdal Kommune og Vejle Kommune inviteret til at deltage Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, hvis formål er at formulere deres visioner for en fremtid med bæredygtigt forbrug. Visionen skal afleveres i form af et sæt anbefalinger til politikere i de tre kommuner og to regioner.

Borgersamlingens forløb er faciliteret af We Do Democracy, eksperter og rådgivere inden for udvikling af demokratiske borgerinddragelsesprocesser. We Do Democracy har i samarbejde med et stærkt hold eksperter på klima og bæredygtighedsdagsordenen, designet og udviklet Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, som skal sikre borgersamlingens mandat, fastsætte kriterierne for borgerlodtrækningen, udvælgelsen af ekspertgruppen samt planlægge borgersamlingens temaer og program.

Borgersamlingen er udviklet på baggrund af OECD’s vejledende principper for deliberativ borgerinddragelse.

Dana og Maren fra Grønt Forums sekretariat deltager i projektet som bordværter til udvalgte borgersamlinger i projektet. 

Baggrunden for projektet:

Borgersamlingen Bæredygtigt Forbrug er en del af et større EU-projekt, støttet af fonden Life.

Du kan læse mere om projektet og følge samlingerne her.