Grønt Forums sekretariat

Her kan du læse lidt mere om os der sidder i Grønt Forums sekretariat og hvad vi laver til dagligt.

Dana og Maren i Økolariet

Dana Cernat

Dana har siden januar 2006 været ansat i Grønt Forums sekretariat, som i dag er en integreret del af Byudvikling og arkitektur, Teknik og Miljø, Vejle Kommune.

Danas primære arbejdsopgaver hos Grønt Forum er bl. a.:

  • Udstikke vision og strategi for hvordan sekretariatet kan understøtte borgernes bidrag til den grønne omstilling samt afholde det årlige Årsmøde
  • Give vejledning og støtte til borgerprojekter samt formidle de grønne indsatser ud til borgerne
  • Sørge for at borgerne informeres og inddrages i kommunens fyrtårnsprojekter
  • Tovholder på Grønt Forums traditioner såsom Affaldsindsamling og Ren Natur, Naturens Dag og en del kampagner 
  • Projektleder på EU-projektet GardeniserPlus og medansvarlig for EU-projekterne CRETHINK og Advocate4Environment
  • Sparringspartner på Vejle Klimalandsby-projektet og Borgernes grønne omstillingspulje under Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati

Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde hos Grønt Forum?

For mig er det vigtigt at jeg kan være med til fortsat at udvikle og positionere Grønt Forum som en vigtig samarbejdspartner i den grønne omstilling. Borgerdrevne projekter er vejen frem, idet kommunen aldrig kan stå alene i at løfte opgaven ift. en bæredygtig grøn omstilling og ikke mindst realisering af Klimaplanen.  

 

Maren Marie Pilegård Andersen

Maren har været ansat i Byudvikling og arkitektur, Teknik og Miljø, Vejle Kommune siden april 2020.  I denne periode har hun været en del af Grønt Forums sekretariat, og har lavet alt fra lokale aktiviteter og projekter til udvikling og ledelse af internationale projekter.

Marens primære arbejdsopgaver hos Grønt Forum er bl. a.:

  • En del af Grønt Forums sekretariat, hvor hun giver vejledning og støtte til borgerprojekter og administrerer Grønt Forums hjemmeside.
  • Sagsbehandling på Borgernes Grønne Omstillingspulje under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
  • Projektleder på EU-projekterne CRETHINK og Advocate4Environment
  • Projektleder på Vejle Klimalandsby-projektet under Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati

Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde hos Grønt Forum?

For mig er det vigtigt at jeg i mit arbejde kan være med til at gøre en forskel, og netop arbejdet med Grønt Forum giver mig mulighed for dette. Bæredygtighed et vigtigt begreb for hvordan vi skal indrette og udvikle vores samfund, og muligheden for at være med til at få det til at ske, og hjælpe alle vores dygtige og motiverede aktører i Vejle Kommune, gør mit arbejde ekstra meningsfuldt.