Om Grønt Forum

Grønt Forum blev etableret i 1997 på initiativ af Vejle Kommunes Natur og Miljøforvaltning som et initiativ, der skal fremme samarbejdet mellem kommune og borgere på klima- og miljøområdet. Organisatorisk er Grønt Forum forankret i Vejle Kommunes Teknik & Miljø og har et sekretariat, som hjælper med sparring på ideer, projektudvikling, netværk og brobygning til relevante fagfolk i Vejle Kommunes forvaltninger samt økonomisk støtte til diverse projekter, der passer ind i den grønne dagsorden.

I praksis fungerer Grønt Forum som et netværk og sekretariatet har til formål at understøtte borgerinitiativer og græsrodsaktiviteter. I dag har Grønt Forums netværk ca. 160 registrerede foreninger, virksomheder eller institutioner og ca. 400 private personer, der går op i bæredygtige løsninger på natur-, miljø- og klimaområdet.