Klimadagen i Vejle

Klimaforandringer kalder på handling. Det er baggrunden for, at Vejle Kommune holder en klimadag 28. januar, som skal inspirere til, hvordan vi kan udlede mindre CO2.

Fokus på inspiration, dialog – og fem temaer

Den 28. januar står i klimaets tegn. Her skal Vejle nemlig have sin første klimadag, som vil foregå i Spinderihallerne fra 13.30-17.30.

Her får borgere, virksomheder og andre mulighed for at dykke ned i, hvordan vi alle kan bidrage til, at der udledes mindre CO2 – så vi når målet om 70% mindre udledning i 2023.

Bag initiativet står Klima-, Natur- og Miljøudvalget, som ser frem til en dag, der ligger i forlængelse af Vejle Kommunes klimaplan. Den ligger vægt på partnerskaber med landbrug, erhverv og transportsektoren – alt imens den enkelte også kan gøre en forskel for klimaet.

Netop derfor er det gratis at deltage i klimadagen, hvor man kan hente inspiration i gennem workshops, foredrag og underholdning, der kredser om fem temaer:

Grøn transport, bæredygtige byer og boliger, energi, grønt forbrug og biodiversitet.

 

Uddeling af Vejle Kommunes Klimapris og dialogmiddag 

På klimadagen uddeles der også en klimapris, der skal hylde Hverdagens Klimahelt. Den kan borgere indstille til inden klimadagen.

Endelig vil der på klimadagen være en dialogmiddag. Her kan deltagere over et klimavenligt måltid drøfte Vejle Kommunes klimaindsats og -plan med politikere og medarbejdere fra Vejle Kommune.

Det er gratis at deltage i dialogmiddagen - men kræver tilmelding.

Vær med til at finde vores første Klimahelt!

Hver dansker udleder i gennemsnit 17 tons CO2 årligt. Vi kan hver især direkte påvirke de 12 tons CO2 ved at træffe grønne valg i hverdagen. Faktisk er det dig og mig, der kan gøre den største forskel for klimaet. Det kan være, når du tager cyklen fremfor bilen, bruger energien på en smart måde eller handler bæredygtigt. Alt tæller!

I løbet af klimadagen uddeles Klimaprisen - en kåring af hverdagens klimahelte. Vi leder efter dem, som udviser klimabevidst adfærd, tager klimahandling og skaber grønne fællesskaber. Det er nu, du kan indstille kandidater til klimaprisen.