Klimadagen i Vejle

Klimaforandringer kalder på handling. Det er baggrunden for, at Vejle Kommune holder en klimadag 24. februar 2024, som skal inspirere til, hvordan vi kan udlede mindre CO2.

Hjælp os med at designe Klimadagen i Vejle 2024!

Med Klimadagen i Vejle ønsker vi at skabe en tradition for en fælles proces mod den grønne omstilling. Vi sætter klimaet øverst på dagsordenen i samspil mellem politikere, interesseorganisationer, virksomheder og ikke mindst borgere.

Er du, eller din forening interesseret i klimaudfordringerne? Og vil du være med til at give os sparring og hjælpe med at designe en god proces for afvikling af Vejles Klimadag d. 13. januar 2024? Så kom med til vores workshop, hvor vi vil arbejde med hvordan vi tilgodeser borgernes og de frivillige foreningers deltagelse og involvering i den grønne omstilling og klimadagen.

Man kan både deltage hvis man var en del af Klimadagen i Vejle i 2023, men nye er også velkomne. Du medbringer dit engagement og erfaringer og vi søger for et par timer i godt fællesskab og klimavenligmad.

Praktisk:

Vi mødes i Foreningernes Hus torsdag d.7.09.2023, kl.17.00-20. 

Adressen er: Vissingsgade 31, 1. sal 7100 Vejle.

Tilmeld dig til Dana Cernat på dalce@vejle.dk.

Fokus på inspiration, dialog – og fem temaer

Den 13. januar står i klimaets tegn. Her afholdes nemlig Klimadagen i Vejle, som vil foregå i Spinderihallerne fra 10.00-17.00.

Her får borgere, virksomheder og andre mulighed for at dykke ned i, hvordan vi alle kan bidrage til, at der udledes mindre CO2 – så vi når målet om 70% mindre udledning i 2023.

Bag initiativet står Klima-, Natur- og Miljøudvalget, som ser frem til en dag, der ligger i forlængelse af Vejle Kommunes klimaplan. Den ligger vægt på partnerskaber med landbrug, erhverv og transportsektoren – alt imens den enkelte også kan gøre en forskel for klimaet.

Netop derfor er det gratis at deltage i klimadagen, hvor man kan hente inspiration i gennem workshops, foredrag og underholdning, der kredser om fem temaer:

Grøn transport, bæredygtige byer og boliger, energi, grønt forbrug og biodiversitet.

 

Uddeling af Vejle Kommunes Klimapris og dialogkaffe

På klimadagen uddeles der også en Vejles Klimapris, der skal hylde Hverdagens Klimahelt. Den kan borgere indstille til inden klimadagen.

Endelig vil der på klimadagen være dialogkaffe. Her kan deltagere drøfte vigtige klimaemner og -dilemmaer og med politikere fra Vejle Kommune.

Program følger.