Klimalandsby

Projektet klimalandsby er et samarbejde mellem Grønt Forum og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Projektet forløber fra 2020-2023 og har til formål at teste hvordan en landsby eller et lokalsamfund kan understøtte Vejles Klimaplan med at nedbringe CO2.

Brænder du og dine naboer for alternative transportformer, energivenlig opvarmning eller kødfrie maddage? Bor I i en landsby, en mindre by eller lokalområde, og har I lyst til at arbejde sammen for klimaets skyld? Vejle Kommune udbyder et projekt, hvor en lokal landsby, mindre by eller et lokalsamfund udvælges til Vejles Klimalandsby. 

 

Vejle Kommune har nu fået en klimaplan der skal sikre 70 procents CO2-reduktion inden 2030. Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) sætter nu fuld blus på at komme i gang og vi har derfor brug for at få alle med til at finde fælles løsninger. Der er afsat cirka 1,8 millioner kroner til sammen med borgerne at udvikle modellen for en klimalandsby de næste tre år som inspiration for resten af kommunen og for Danmark.

Vi efterlyser derfor landsbyer, mindre byer og lokalsamfund, der har mod på at arbejde og eksperimentere med lokale klimatiltag sammen med os, for at igangsætte en bevægelse, hvor vi sammen gør klimahandlinger til en livsform og viser hvad landbyer og lokalsamfund er gode til.

Slip fantasien løs og søg om at blive Vejles Klimalandsby!

 

En klimalandsby kan være mange ting. Forestil dig en landsby hvor beboere, landmænd, plejehjemmet, skolen, lokale virksomheder m.fl. i fællesskab eksperimenterer med at koble det nære, stærke fællesskab og bæredygtighed og klimavenlig udvikling. Måske er landsbyen selvforsynende med vedvarende energi fra sol og vind, har dele-elbiler, dele-minibusser, eller et fælles vindmøllelaug. Det kan også være der produceres lokale økologiske fødevarer, at man producerer, vedligeholder, reparerer og genbruger mest muligt lokalt, bytter værktøj og tjenester og meget mere… Vi kender ikke alle svarerne, og det er derfor vi har brug for jer!

Hvordan mener I en klimalandsby ser ud og vil I være med til at skabe den sammen med os? Vi vil gerne høres jeres bud. Til gengæld tilbyder vi at hjælpe med at kvalificere ideerne og finde eksperter som kan hjælpe med at føre dem ud i livet på den rigtige måde. 

 

Mere info:

Hvis du og din landsby vil søge om at blive udvalgt til klimalandsby, kan I allerede nu drøfte jeres ide ved at skrive til Maren Pilegård Andersen på maama@vejle.dk eller ringe på 21843568 og høre nærmere.

Du kan også deltage i vores digitale infomøde, hvor vi fortæller hvad en klimalandsby kan være og hvordan I kan blive Vejles og måske Danmarks første klimalandsby!

Du kan tilmelde dig infomødet på projektets hjemmeside: www.vejle.dk/vejleklimalandsby

Her vil ansøgningsskema, krav og kriterier desuden blive offentliggjort den 11. februar 2021.

 

Vejle Klimalandsby, logo med vindmøller, en ko, et hus, en kirke, træer og en person
Maren Marie Pilegård Andersen Udviklingskonsulent, Grønt Forum
Send e-mail mobil 21 84 35 68