Start et lokalt grønt hold

Hold jeres lokalsamfund rent, pænt, grønt og klimavenligt med puljen Grønne Hold

Hvad er Grønne Hold?

Puljen Grønne Hold støtter lokale initiativer, hvor borgere f.eks. ønsker en højere standard for vedligehold i deres nærområde / lokalområde til forskønnelse i bygaderne, opholdsarealer eller arbejde med at få mere grønt i eller omkring hvor de bor.

Grønne hold er en fælles betegnelse for frivillige som går sammen om at forskønne deres lokalområde f.eks. ved et øge vedligeholdelsesstandarden på gader og grønne arealer. Men der er også grupper der arbejder med at opbygge og vedligeholde bynære grønne områder til gavn for mennesker og dyr. Det sidste kan være oprettelse af et vandhul eller en frugthave, som både kan styrke de rekreative muligheder og biodiversiteten.

Hvis der er flere grupper i et lokalområde vil det være oplagt at lave delefællesskaber eller en fælles grejbank.

Standarden for vedligehold inden for det tekniske område er fastsat politisk. Kommunen vil meget gerne bakke op om borgere som ønsker at bidrage til en højere standard lokalt.

 

Eksempler på grønne hold:

  • Et lokalområde slår 20 kilometer stier og klipper grene m.v. for at opretholde et stort stinetværk.
  • Et andet lokalsamfund fjerner de skrald og ukrudt i det offentlige rum og vaske gadeskilte.
  • Et andet lokalområde vedligeholder byens grønne område.

 

Rammer: 

Der kan søges støtte til oprettelse af et hold pr. lokalområde.

Holdet kan godt bestå af flere grupper, der har forskellige interesser og derfor til opgave at varetage forskellige områder. Alle sammen for at sikre en attraktiv lokalsamfund for lokale og besøgende.

Der kan søges op til 20.000 kr. i engangstilskud, til opstart.

Efterfølgende kan der årligt søges op til 5000 kr. til udskiftning af materiel, benzin til plæneklipper osv.

 

Ansøgning:

Send en mail til landdistriktskoordinator Lars Kastberg på lakje@vejle.dk med information om hvilket lokalsamfund I ønsker at starte et grønt hold, og de aktiviteter I vil arbejde med.