Om Borgernes Grønne Omstillingspulje

Borgernes Grønne Omstillingspulje under Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati er lukket for ansøgninger. Læs mere om puljen og de støttede projekter her på siden.

Anbefal denne side:
 • Om puljen

  Borgernes grønne omstillingspulje støtter projekter og aktiviteter for og af borgerne i kommunen, der sammen medvirker til at fremme udvalgte indsatsområder i Vejle Kommunes Klimaplan. Vi skal have nedbragt C02 udslippet med 70% i 2030 og vi har derfor brug for at få alle med til at finde fælles løsninger.

  Puljen er med til at slippe ideer og kræfter løs. Det vigtige er, at der skabes lokal forankring med fokus på handlinger og resultater i forhold til klima og indsatsen går på tværs af eksempelvis foreninger, institutioner og virksomheder.

  Puljen er en forsøgsordning i 2021 under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Ved slutningen af 2021 vil det blive evalueret om puljen skal forlænges.
  Alle støttede projekter vil være forpligtede til at udfylde en kort evalueringsrapport.

  De udvalgte fokusområder under Vejle Kommunes Klimaplan som der kan arbejdes med er:

  • Energi

  • Grøn mobilitet

  • Klimavenligt landbrug

  • Håndtering af klimaforandringer

  • Uddan børn, voksne og medarbejdere

  • Fra affald til ressource

  • Grønne indkøb

  Du kan læse mere om Vejle Kommunes Klimaplan her.

 • Det støtter puljen

  Puljen støtter aktiviteter som:

  • Fremmer lokal klimahandling og lokale fællesskaber

  • Reducerer CO2-udledning

  • Skaber forståelse af klimaplanens mål og handlinger

  Projekter hvor flest muligt får gavn af projektet, er innovative eller nytænkende, skaber lokalt fællesskab og samarbejde på tværs af foreninger, virksomheder og institutioner vil blive foretrukket. Vi prioriterer udvælgelse af projekter der er spredt ift. Klimaplanens indsatsområder. Det kan være en fordel at have medfinansiering fra andre puljer eller lignende, men det er ikke et krav.

  Støttede aktiviteter eller projekter kan eksempelvis indeholde:

  • Videndeling i form af fx kurser forbundet med et praktisk projekt

  • Oplysningsarrangementer, såsom lokale markeder

  • Test af mulige klimahandlinger, såsom test af grønne mobilitetsmuligheder

  • Nye måder at sortere affald eller forebygge madspild

  • Etablering af konkrete initiativer såsom repair-cafeer, LAR-løsninger mm.

  Find inspiration til jeres projekt her.

  Læs om de projekter der har fået støtte gennem puljen her.

 • Det støtter puljen ikke

  Der gives ikke penge til lønninger internt blandt projektdeltagere, faste driftsmæssige udgifter såsom husleje, administration af hjemmesider, revision, foreningsarbejde såsom generalforsamlinger, indkøb af personligt eller privat ejede materialer, udgifter for allerede afholdte aktiviteter, vedligeholdelse og renovation af områder og ejendomme

  Bemærk at evt. materialer eller etablering af løsninger ikke støttes til privat eje eller på privat grund, medmindre det er offentlig tilgængeligt for lokalsamfundet.

 • Hvem kan søge?

  Puljen kan søges af frivillige foreninger og institutioner som har adresse i Vejle Kommune. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger anvender et CVR-nummer og en nemkonto som er forbundet med dette CVR-nummer.

  Er du ikke del af en forening, så anbefaler vi at du samarbejder med dit lokalråd i forbindelse med ansøgningen og projektet.

 • Hvor meget kan søges?

  Der kan søges op til 20.000 kr. i projektstøtte. Der er ingen krav om medfinansiering.
  Der er afsat 200.000 kr. til puljen i 2021.

  Ansøgninger kan efter sagsbehandling enten godkendes til fuld bevilling, godkendes til delvis bevilling eller afslås.

 • Betingelser for støtte
  • Projektdeltagere kan ikke få godkendt mere end en ansøgning per kalenderår.

  • Projektets aktiviteter skal foregå inden for Vejle Kommune.

  • Hvis et projekt søger eller har modtaget støtte fra andre puljer skal dette oplyses i ansøgningen.

  • Projekterne skal påbegyndes inden for ansøgte kalenderår.

  • Projektet må ikke være påbegyndt før støtte fra puljen er tilkendegivet.

   

 

Spørgsmål:

 

Kontakt os her:

 • Dana Laura Cernat

  Projektleder

  Send e-mail
  telefon 21 34 04 53
 • Maren Marie Pilegård Andersen

  Udviklingskonsulent, Grønt Forum

  Send e-mail
  mobil 21 84 35 68