Grønt Forums sekretariat

Her kan du læse lidt mere om os der sidder i Grønt Forums sekretariat og hvad vi laver til dagligt.

Dana og Maren i Økolariet

Om Grønt Forum

 • Netværk

  I praksis fungerer Grønt Forum som et netværk og sekretariatet har til formål at understøtte borgerinitiativer og græsrodsaktiviteter. I dag har Grønt Forums netværk ca. 160 registrerede foreninger, virksomheder eller institutioner og ca. 400 private personer, der går op i bæredygtige løsninger på natur-, miljø- og klimaområdet.

 • Organisering

  Grønt Forum blev etableret i 1997 på initiativ af Vejle Kommunes Natur og Miljøforvaltning som et initiativ, der skal fremme samarbejdet mellem kommune og borgere på klima- og miljøområdet. Organisatorisk er Grønt Forum forankret i Vejle Kommunes Teknik & Miljø og har et sekretariat, som hjælper med sparring på ideer, projektudvikling, netværk og brobygning til relevante fagfolk i Vejle Kommunes forvaltninger samt økonomisk støtte til diverse projekter, der passer ind i den grønne dagsorden.

 • Sekretariatet

  Dana Cernat

  Dana har siden januar 2006 været ansat i Grønt Forums sekretariat, som i dag er en integreret del af Byudvikling og arkitektur, Teknik og Miljø, Vejle Kommune.

  Danas primære arbejdsopgaver hos Grønt Forum er bl. a.:

  • Udstikke vision og strategi for hvordan sekretariatet kan understøtte borgernes bidrag til den grønne omstilling samt afholde det årlige Årsmøde
  • Give vejledning og støtte til borgerprojekter samt formidle de grønne indsatser ud til borgerne
  • Sørge for at borgerne informeres og inddrages i kommunens fyrtårnsprojekter
  • Tovholder på Grønt Forums traditioner såsom Affaldsindsamling og Ren Natur, Naturens Dag og en del kampagner 
  • Projektleder på EU-projektet GardeniserPlus og medansvarlig for EU-projekterne CRETHINK og Advocate4Environment
  • Sparringspartner på Vejle Klimalandsby-projektet og Borgernes grønne omstillingspulje under Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati

  Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde hos Grønt Forum?

  For mig er det vigtigt at jeg kan være med til fortsat at udvikle og positionere Grønt Forum som en vigtig samarbejdspartner i den grønne omstilling. Borgerdrevne projekter er vejen frem, idet kommunen aldrig kan stå alene i at løfte opgaven ift. en bæredygtig grøn omstilling og ikke mindst realisering af Klimaplanen.  

   

  Maren Marie Pilegård Andersen

  Maren har været ansat i Byudvikling og arkitektur, Teknik og Miljø, Vejle Kommune siden april 2020.  I denne periode har hun været en del af Grønt Forums sekretariat, og har lavet alt fra lokale aktiviteter og projekter til udvikling og ledelse af internationale projekter.

  Marens primære arbejdsopgaver hos Grønt Forum er bl. a.:

  • En del af Grønt Forums sekretariat, hvor hun giver vejledning og støtte til borgerprojekter og administrerer Grønt Forums hjemmeside.
  • Sagsbehandling på Borgernes Grønne Omstillingspulje under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Borgernes Klimapulje under Klima, Natur og Miljøudvalget.
  • Projektleder på EU-projekterne CRETHINK og Advocate4Environment
  • Projektleder på Vejle Klimalandsby-projektet under Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati

  Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde hos Grønt Forum?

  For mig er det vigtigt at jeg i mit arbejde kan være med til at gøre en forskel, og netop arbejdet med Grønt Forum giver mig mulighed for dette. Bæredygtighed et vigtigt begreb for hvordan vi skal indrette og udvikle vores samfund, og muligheden for at være med til at få det til at ske, og hjælpe alle vores dygtige og motiverede aktører i Vejle Kommune, gør mit arbejde ekstra meningsfuldt.