Bliv aktiv

Grønt Forum er for dig, der sprudler af gode klima-, natur- og miljøvenlige idéer, og som ikke er bange for at sætte handlinger bag ordene.

Grønt Forum er et uformelt, innovativt og inspirerende frirum, hvor du kan finde sparring og hjælp til at give dine visioner vinger.

Grønt Forum binder bro mellem det stærke, nødvendige lokalsamfund og de politiske beslutninger i Vejle Kommune - og forvandler fantasi til forandring.

Grønt Forum skaber rammerne – du fylder dem ud.

Om Grønt Forum

 • Få hjælp til at komme igang

  Igennem Grønt Forum kan du få hjælp til at komme i gang med eller udbrede dine ideer, aktiviteter og projekter.

  Du kan:

  • Få hjælp til udvikling, fundraising og gennemførsel af ideer og projekter,

  • Få hjælp til brobygning til andre aktive og Vejle Kommunes forvaltninger 

  • Finde en oversigt over grønne frivillige initiativer i kommunen.

  • Søge midler til jeres grønne projekter.

  • Blive en del af vores netværk der samler grønne ildsjæle på tværs inden for temaer som biodiversitet og klimahandling.

  • Blive en del af faste traditioner såsom affaldsindsamling og deltage i arrangementer som Klimadagen i Vejle eller Naturens Uge.

  • Holde dig informeret om hvad der sker i Grønt Forums netværk og sekretariat gennem Grønt Forums Nyhedsbrev, e-mail-liste eller følg Grønt Forum på de sociale medier.

 • Sekretariatet

   

  Dana Cernat

  Dana har siden januar 2006 været ansat i Grønt Forums sekretariat, som i dag er en integreret del af Byudvikling og arkitektur, Teknik og Miljø, Vejle Kommune.

  Danas primære arbejdsopgaver hos Grønt Forum er bl. a.:

  • Udstikke vision og strategi for hvordan sekretariatet kan understøtte borgernes bidrag til den grønne omstilling samt afholde det årlige Årsmøde
  • Give vejledning og støtte til borgerprojekter samt formidle de grønne indsatser ud til borgerne
  • Sørge for at borgerne informeres og inddrages i kommunens fyrtårnsprojekter
  • Tovholder på Grønt Forums traditioner såsom Affaldsindsamling og Ren Natur, Naturens Dag og en del kampagner 
  • Projektleder på Klimadagen.
  • Sparringspartner på  Borgernes grønne omstillingspulje under Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati

  Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde hos Grønt Forum?

  For mig er det vigtigt at jeg kan være med til fortsat at udvikle og positionere Grønt Forum som en vigtig samarbejdspartner i den grønne omstilling. Borgerdrevne projekter er vejen frem, idet kommunen aldrig kan stå alene i at løfte opgaven ift. en bæredygtig grøn omstilling og ikke mindst realisering af Klimaplanen.  

   

  Maren Marie Pilegård Andersen

  Maren har været ansat i Byudvikling og arkitektur, Teknik og Miljø, Vejle Kommune siden april 2020.  I denne periode har hun været en del af Grønt Forums sekretariat, og har lavet alt fra lokale aktiviteter og projekter til udvikling og ledelse af internationale projekter.

  Marens primære arbejdsopgaver hos Grønt Forum er bl. a.:

  • En del af Grønt Forums sekretariat, hvor hun giver vejledning og støtte til borgerprojekter og administrerer Grønt Forums hjemmeside.
  • Sagsbehandling på Borgernes Grønne Omstillingspulje under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Klima, Natur og Miljøudvalget.
  • Projektleder på EU-projektet Co-Bio om samskabelse om bynær biodiversitet.
  • Projektleder på Vejle Klimalandsby-projektet under Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati.

  Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde hos Grønt Forum?

  For mig er det vigtigt at jeg i mit arbejde kan være med til at gøre en forskel, og netop arbejdet med Grønt Forum giver mig mulighed for dette. Bæredygtighed et vigtigt begreb for hvordan vi skal indrette og udvikle vores samfund, og muligheden for at være med til at få det til at ske, og hjælpe alle vores dygtige og motiverede aktører i Vejle Kommune, gør mit arbejde ekstra meningsfuldt.

 • Organisering

  Grønt Forum blev etableret i 1997 på initiativ af Vejle Kommunes Natur og Miljøforvaltning som et initiativ, der skal fremme samarbejdet mellem kommune og borgere på klima- og miljøområdet. Organisatorisk er Grønt Forum forankret i Vejle Kommunes Teknik & Miljø og har et sekretariat, som hjælper med sparring på ideer, projektudvikling, netværk og brobygning til relevante fagfolk i Vejle Kommunes forvaltninger samt økonomisk støtte til diverse projekter, der passer ind i den grønne dagsorden.

Årshjul for Grønt Forum 2023

Dato Aktivitet Link og mere information
Forår    
9. januar Deadline i Borgernes Grønne Omstillingspulje Læs mere om Borgernes Grønne Omstillingspulje og søg på www.grontforum.vejle.dk/soeg-penge-til-groenne-projekter
28. januar  Klimadag i Vejle Læs mere på www.vejle.dk/klimadag
20. februar Deadline i Borgernes Grønne Omstillingspulje Læs mere om Borgernes Grønne Omstillingspulje og søg på www.grontforum.vejle.dk/soeg-penge-til-groenne-projekter
25.-26. marts Affaldsindsamlingskampagnen "Forårsrengøring i naturen" i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening. Nærmere information om Forårsrengøring i naturen og om hvordan du kan være med kommer i januar. Læs mere på www.affaldsindsamlingen.dk
10. april Deadline i Borgernes Grønne Omstillingspulje Læs mere om Borgernes Grønne Omstillingspulje og søg på www.grontforum.vejle.dk/soeg-penge-til-groenne-projekter
April - oktober Affaldsindsamlingskampagnen "Ren natur" i samarbejde med Hold Danmark rent. Kampagnen åbner for nye tilmeldinger 1.marts. Læs mere på: www.rennatur.org
19. april Deadline i Borgernes Grønne Omstillingspulje Læs mere om Borgernes Grønne Omstillingspulje og søg på www.grontforum.vejle.dk/soeg-penge-til-groenne-projekter
25. maj Vilde Vejle Konferencen Læs mere om konferencen og programmet for 2022.
9.-10. juni Vejle Folkemøde  Læs mere om Vejle Folkemøde på www.vejlesfolkemoede.dk
     
Efterår    
14. august Deadline i Borgernes Grønne Omstillingspulje Læs mere om Borgernes Grønne Omstillingspulje og søg på www.grontforum.vejle.dk/soeg-penge-til-groenne-projekter
28. august - 3. september Naturens Uge Læs mere om Naturens Uge på www.naturensdag.dk
31. august - 2. september Klimafolkemøde i Middelfart Læs mere om Folkemødet her.
29.-30. september Vejles Grønne Dage Læs mere Vejles Grønne Valg her.
9. oktober Deadline i Borgernes Grønne Omstillingspulje Læs mere om Borgernes Grønne Omstillingspulje og søg på www.grontforum.vejle.dk/soeg-penge-til-groenne-projekter
11. oktober Klimanetværksmøde for lokalsamfund i Randbøldal kl. 17-20 Læs mere på www.klimalandsby.vejle.dk/klimanetværk
11. december Klimanetværksmøde for lokalsamfund i Thyregod kl. 17 - 20 Læs mere på www.klimalandsby.vejle.dk/klimanetværk

 

Hold dig opdateret

Få nyheder om hvad der foregår i Grønt Forums netværk og sekretariat. I dag har Grønt Forums netværk ca. 160 registrerede foreninger, virksomheder eller institutioner og ca. 400 private personer, der går op i bæredygtige løsninger på natur-, miljø- og klimaområdet.

Grønt Forums sekretariat har lavet en kontaktliste for netværket, hvor man modtager invitationer til grønne events, tilbud og andre relevante nyheder direkte på mail. Det er kun Grønt Forums sekretariat der udsender mails, men man kan som netværksmedlem få hjælp til at dele sine invitationer og nyheder så længe det er relevant for netværket.

Send en mail til Dana på dalce@vejle.dk for at blive tilmeldt eller høre om du kan få lov til at sende noget ud i netværket.

Nyhedsbreve

Grønt Forums sekretariat udsender nyhedsbreve to gange årligt om aktiviteter i netværket, sekretariatet og i Vejle Kommune.