Inspiration til projekter

Her kan du finde inspiration til grønne projekter du kan søge under Borgernes Grønne Omstillingspulje. Har du gode eksempler du gerne vil dele med andre, så skriv til os. Så deler vi dem her.

Borgernes grønne omstillingspulje støtter projekter og aktiviteter for og af borgerne i kommunen, der sammen medvirker til at fremme udvalgte indsatsområder i Vejle Kommunes Klimaplan. Vi skal have nedbragt C02 udslippet med 70% i 2030 og vi har derfor brug for at få alle med til at finde fælles løsninger.

Puljen er med til at slippe ideer og kræfter løs. Det vigtige er, at der skabes lokal forankring med fokus på handlinger og resultater i forhold til klima og indsatsen går på tværs af eksempelvis foreninger, institutioner og virksomheder.

 

Vejle Kommunes Klimaplan som ramme for projekter

Borgernes Grønne Omstillingspulje har udvalgt 7 indsatsområder fra Vejle Kommunes Klimaplan, som danner ramme om de projekter der gives støtte til:

 • Energi
 • Grøn mobilitet
 • Landbrug
 • Klimaforandringer
 • Uddannelse
 • Fra affald til ressource
 • Grønne indkøb

Du kan læse mere om Vejle Kommunes Klimaplan og finde mere viden om klima, bæredygtighed og energi på Økolariets hjemmeside her.

 

Borgernes Grønne Omstillingspulje støtter aktiviteter som:

 • Fremmer lokal klimahandling og lokale fællesskaber
 • Reducerer CO2-udledning
 • Skaber forståelse for klimaplanens mål og handlinger

Eksempler på projekter og aktiviteter der støttes:

Videndeling, såsom:

 • Kurser eller workshops forbundet med et praktisk projekt
 • Oplysningsarrangementer, såsom lokale energimarkeder

Test af mulige klimahandlinger, såsom:

 • Grønne mobilitetsløsninger såsom fælleskørsel
 • Små kampagner hvor man fx kan låne en elcykel
 • Forsøg med nye måder at sortere affald eller forebygge madspild

Etablering af konkrete initiativer såsom:

 • Repair-cafe 
 • LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand)
 • Klimahaver til at styrke biodiversitet og binde CO2 i biomasse
 • Deling af ressourcer – fx fælles bank af maskiner

 

Eksempler på konkrete tiltag til inspiration

Regnvandshåndtering/Lokal afledning af regnvand (LAR)

laridanmark.dk kan du finde viden, inspiration og guides til LAR-løsninger.

I dette LAR-katalog kan du finde eksempler på løsninger og muligheder for håndtering af regnvand.

 

 

Sommerfuglebevægelsen

Sommerfuglebevægelsen er en folkebevægelse der hjælper sommerfuglene ved at dyrke blomster og planter, som de trives på. De vil inspirerer helt almindelige mennesker, små som store, til at gøre en forskel for sommerfuglene. Derudover laver de ensomhedsforebyggelse ved at lave inkluderende byrum.

Se denne video der fortæller mere om bevægelsen og dens arbejde: 

Sommerfuglebevægelsen på Ny Rosborg

 

Klimahaver og vild natur

Grønt Forum administrer Facebook-gruppen Alt om klimahaver. Her kan du bl.a. finde inspiration til hvordan du kan komme i gang med at etablere en klimavenlig have. Se mere her.

Aarhus Kommune har udarbejdet en kort vejledning til hvordan man kan komme igang med vilde blomsterenge. Find den her.

 

Skovhavegruppen i Vejle

Skovhavegruppen er en gruppe frivillige der arbejder for at udbrede konceptet omkring skovhaver. De har for eksempel lavet en demonstrationshave på det nye byområde i Vejle, Ny Rosborg.

Se denne video om gruppens arbejde:

Skovhaveprojektet på Ny Rosborg

 

Ændr Verden for en 50er

Vejle Kommune har indhentet idéer fra borgere i Vejle Kommune til hvordan man kan ændre verden én lille handling ad gangen.

De bedste ideer er samlet i en bog, som udkom i forbindelse med Vejle Folkemøde i 2018, med formål at give inspiration og viden om små handlinger man kan sætte igang i hverdagen til forskel for klimaet. 

Find bogen og læs mere om projektet her.

 

Reparation og upcycling

Repaircafeer kan være med være med til at reducere affald, ændre forbrugsvaner og skabe mere viden, fællesskab og engagement omkring den grønne omstilling. 

Se eksempler fra Repair Cafe DK og find events i Repaircafeen i Spinderihallerne i Vejle.

 

 

Inspirationsprojekt med elcykler

I 2019 satte Vejle Kommune som et forsøg fokus på, at inspirere borgere uden for Vejle by til at tage cyklen. For 300 kroner kunne man afprøve, om der var fordele ved at hoppe på elcyklen i stedet for at sætte dig i bilen, når du skulle på arbejde, handle eller til fritidsaktiviteter.

Det var lokale cykelhandlere og borgergrupper, der gjorde projektet muligt ved at stille cyklerne til rådighed og sørge for planlægning og aktiviteter i forbindelse med elcykelkampagnen.